Přípis je neformální druh písemné komunikace mezi úřady nebo soudy navzájem, stejně jako vůči účastníkům řízení.[1] Formou jde o písemnost, jehož obsahem je nějaké úřední sdělení. Přípis zásadně není úředním rozhodnutím, byť i jen procesní povahy, nelze jím tudíž uložit jakoukoli povinnost. To lze nejméně jen usnesením.[2]

Samotné slovo přípis původně znamenalo „přepis“ nebo „formulář“, soudobého významu nabylo vlivem německého Zuschrift.[3]

ReferenceEditovat

  1. Viz např. § 25 a § 73 Instrukce Ministerstva spravedlnosti ze dne 3.12.2001, č. 505/2001–Org., kterou se vydává vnitřní a kancelářský řád pro okresní, krajské a vrchní soudy
  2. Viz např. usnesení Vrchního soudu v Praze ze dne 27. prosince 2001, č. j. 7 A 112/2001–15, nebo usnesení Ústavního soudu ze dne 29. srpna 2001, sp. zn. IV. ÚS 390/01
  3. Naše řeč č. 9/1923