Příčka (rozcestník)

rozcestník

Slovo příčka se užívá ve více významech.