Outdoor training

Outdoor training (outdoor trénink) je venkovní interaktivní výcvik zážitkovým programem, založeným na propojení aktivních činností v přírodě s odbornými a pedagogicko-psychologickými aktivitami, což vše vede k poznávání a rozvoji jednotlivých osobnosti i sociálních skupin (např. rodin, pracovních týmů)".[1]

V rámci této metodiky jsou velkou měrou využívány modelové situace s následnou zpětnou vazbou a sebereflexí.

"Outdoor trénink ve své ryzí podobě je konkrétní formou zážitkového učení. Jeho specifikum spočívá ve výrazném uplatnění aktivit v přírodě, které slouží jako onen výchozí zážitek, jenž je následně zpracováván ve využitelnou zkušenost." [2]

Pět pilířů outdoorového tréninku[3]Editovat

 • Zážitek "nereálně reálných" situací
 • Vykročení z komfortní zóny
 • Sociální skupina bez formální struktury
 • Příroda jako nové pozadí
 • Skupinové rozbory

Kombinace zahraničních zdrojů a české tradiceEditovat

Zásadní význam pro aplikaci, rozvoj a popularitu outdoorového tréninku pro firemní týmy v Česku měla listopadová revoluce 1989 a z ní pramenící změny v ekonomice, otevření se světu, aktivitě lidí atd. Současně se však uplatnily i tradiční ryze české zdroje a formy. "Využívání outdoorových programů pro výchovu i rekreaci má ... v českých zemích obrovskou tradici. Některé původní české přístupy jsou v celosvětovém měřítku jedinečné a uznávané."[4] Kromě mnoha jiných sem patří především Prázdninová škola Lipnice a organizace počínaje Junákem a Sokolem přes Pionýrskou organizaci, Turistické oddíly mládeže (TOM), Hnutí Brontosaurus, ochránce přírody, ale také letní dětské tábory a sportovní a branné školní kurzy i tradice trampingu.[4]

Přednosti, problémy a limity, bezpečnost a rizikaEditovat

Kromě výhod mají outdoorové tréninky i určité nevýhody a přinášejí některé problémy, mj. v organizační a psychologické, ale i pedagodické oblasti.[5] Zásadní pozornost musí být věnována vyloučení, resp. omezení rizik - zajištění bezpečnosti.[6][7]

Využití v rámci assessment centerEditovat

Outdoorové aktivity jsou využívány také jako součást komplexního hodnocení pracovníků v rámci assessment center, kam vnášejí nové možnosti využití nespecifických outdoorových modelových situací. Poznatky z nich však nesmějí být přeceňovány a mají být pouze jedním ze zdrojů informací o hodnocených pracovnících. Mimořádně důležité je při využívání outdoor assessmentu dodržování etických i zákonných norem.[8]

OdkazyEditovat

ReferenceEditovat

 1. Outdoor Training (angl.) - ABZ.cz: slovník cizích slov. slovnik-cizich-slov.abz.cz [online]. [cit. 2020-04-02]. Dostupné online. 
 2. SVATOŠ, Vladimír; LEBEDA, Petr. Outdoor trénink pro manažery a firemní týmy. Praha: Grada, 2005. 192 s. ISBN 80-247-0318-1. S. 28. 
 3. SVATOŠ, Vladimír; LEBEDA, Petr. Outdoor trénink.... Praha: Grada, 2005. 192 s. ISBN 80-247-0318-1. S. 28-48. 
 4. a b SVATOŠ, Vladimít; LEBEDA, Petr. Outdoor trénink.... Praha: Grada, 2005. 192 s. ISBN 80-247-0318-1. S. 51. 
 5. SVATOŠ, Vladimír; LEBEDA, Petr. Outdoor trénink.... Praha: Grada, 2005. 192 s. ISBN 80-247-0318-1. Kapitola 6. Přednosti a limity outdoorového tréninku, s. 131-146. 
 6. SVATOŠ, Vladimír; LEBEDA, Petr. Outdoor trénink.... Praha: Grada, 2005. 192 s. ISBN 80-247-0318-1. Kapitola 7. Bezpečnost a rizika outdoorových kurzů, s. 147-164. 
 7. LEBEDA, Petr. Jsou outdoorové kurzy bezpečné?. Personál. Roč. 2001, čís. 5. 
 8. SVATOŠ, Vladimír; LEBEDA, Petr. Outdoor trénink.... Praha: Grada, 2005. 192 s. ISBN 80-247-0318-1. S. 74-76. 

LiteraturaEditovat

 • KROUWEL, Bill; GOODWILL, Steve. Management Development Outdoors. Londýn: Kogan Page, 1994. Dostupné online. 
 • KROUWEL, Bill. Management Development Using the Outdoors [online]. [cit. 2020-04-02]. Dostupné online. 
 • SVATOŠ, Vladimír; LEBEDA, Petr. Outdoor trénink pro manažery a firemní týmy. Praha: Grada, 2005. 192 s. (Manažer). ISBN 80-247-0318-1. S přehledem literatury, rejstříkem a 8 str. bar. příl. Také jako e-kniha ve formátu pdf2.