Osamělý rodič

rodič, který žije bez partnera a pečuje o nezaopatřené dítě

Osamělý rodič čili samoživitel nebo samoživitelka je rodič, který žije bez partnera a pečuje o nezaopatřené dítě. Dochází k tomu zpravidla buď rozchodem rodičů, anebo úmrtím jednoho z nich. Často v takovém případě tato neúplná rodina a její členové trpí sociálními, psychologickými anebo výchovnými problémy, proto bývá problematika osamělých rodičů jedním z úkolů státní sociální péče i dobročinných organizací.

V České republice je osamělý rodič definován v § 7 odst. 7 zákona č. 117/1995 Sb., o státní sociální podpoře: „Za osamělého rodiče se pro účely tohoto zákona považuje rodič, který je svobodný, ovdovělý nebo rozvedený, pokud nežije s druhem. K druhovi (družce) se jako ke společně posuzované osobě přihlíží, jen žije-li s oprávněnou osobou (odstavec 1) nebo s osobou uvedenou v odstavci 2 alespoň tři měsíce. Za osamělého rodiče se nepovažuje rodič, který žije v registrovaném partnerství.“

LiteraturaEditovat