Sociální péče je v rámci práva sociálního zabezpečení nástroj sociální podpory vytvořený státem, organizovaná solidarita mezi občany pro případ sociální události spočívající v nedostatku příjmu způsobeném nepříznivou sociální situací jako důsledku neschopnosti zabezpečit své potřeby a potřeby osob závislých vlastním přičiněním, zejména vlastní výdělečnou činností.

Cílové skupiny sociální péče

editovat

Česká republika

editovat
Podrobnější informace naleznete v článku Sociální zabezpečení v Česku.

Pojem péče je v české právní úpravě tradiční, z obsahového hlediska však spíše odpovídá pojmu sociální pomoci. Sociální pomoc je chápána jako poslední stupeň sociální ochrany – „záchranná sociální síť“.

Sociální péče je v ČR pojem legislativní tzn. daný zákonem. Pomáhá uspokojit objektivně uznané potřeby hmotné, psychické a sociální. Zajišťuje odbornou pomoc pro adaptaci na sociální prostředí a také prevenci v této oblasti. Pomoc poskytuje jednotlivci, skupině, prostředí. Rozsah a šíře sociální péče jsou podmíněny možnostmi nositelů, vyspělostí společnosti, ekonomickým rozvojem.

Související články

editovat

Externí odkazy

editovat