Ornice

úrodná vrstva půdy na polích

Ornice je kulturní, úrodná vrstva půdy vznikající zemědělskou činností na polích. Vzniká jednak z původního půdního typu, jednak obráběním půdy, zapravováním organických a minerálních hnojiv; působením klimatických, biologických a chemických činitelů. Obsahuje hodně humusu.

Hnědá ornice na poli

Pokud se odnímá zemědělská půda například pro výstavbu nebo těžbu apod., ať už trvale nebo jen dočasně, provádí se skrývka ornice a zajišťuje se, aby mohla být využita pro svůj původní účel.

Externí odkazy editovat

  •   Slovníkové heslo ornice ve Wikislovníku