Orfismus (umění)

Orfismus nebo také orfický kubismus je výraz, který byl v umění poprvé užit v roce 1912 francouzským básníkem Guillaumem Apollinairem. Označil tak malby Roberta Delaunaye, které připodobnil k bájnému antickému hrdinovi Orfeovi, básníku, pěvci a hudebníkovi, tedy symbolu či představiteli blízkosti různých druhů umění. Toto označení dostalo konkrétní obrysy v dílech významného českého malíře a grafika Františka Kupky, jednoho ze zakladatelů abstraktního umění, jehož blízký vztah k hudbě inspiroval k malířské tvorbě a technikám, jejichž pocitové charakteristiky se přibližují hudebním. Orfismus lze tedy chápat jako umělecký směr, pokoušející se vyvolat jiným způsobem vjemy, dojmy a pocity identické či příbuzné s uměním jiného typu.

Externí odkazyEditovat