Oddací list

doklad, který potvrzuje uzavření manželství
Možná hledáte: Dodací list.

Oddací list (anglicky Marriage certificate, německy Eheurkunde) je matriční doklad, který potvrzuje uzavření manželství.

Oddací list

Česká republika editovat

Oddací list vydává matriční úřad v místě, kde došlo k oddání novomanželů. Všechny matriční úřady jsou uvedeny v příloze vyhlášky č. 207/2001 Sb.

Vydání oddacího listu je zdarma, lhůta pro vyřízení je 30 dní. V případě, že jeden z manželů není občanem České republiky a k uzavření manželství došlo na území České republiky, oddací list se do 3 pracovních dnů vydá zastupitelskému úřadu cizího státu nebo zašle na Ministerstvo zahraničních věcí České republiky.

Při ztrátě může vydat stejnopis pouze matriční úřad, ale už za poplatek a pouze při předložení průkazu totožnosti.

Oddací list obsahuje následující údaje: den, měsíc, rok a místo uzavření manželství, jména, příjmení, popřípadě rodná příjmení, manželů a jejich rodná čísla, den, měsíc, rok a místo narození manželů, osobní stav manželů, jména, příjmení, popřípadě rodná příjmení, rodičů manželů, dohodu manželů o příjmení a dohodu o příjmení jejich společných dětí, a to v mužském a ženském tvaru, datum, jméno, příjmení a podpis matrikáře, označení matričního úřadu a otisk razítka matričního úřadu, který doklad vydává.[1][2]

Galerie editovat

Odkazy editovat

Reference editovat

  1. Zákon č. 301/2000 Sb., o matrikách, jménu a příjmení a o změně některých souvisejících zákonů. In: Sbírka zákonů. 2000. Dostupné online. § 30. Ve znění pozdějších předpisů. Dostupné online.
  2. Vyhláška Ministerstva vnitra č. 207/2001 Sb., kterou se provádí zákon č. 301/2000 Sb., o matrikách, jménu a příjmení a o změně některých souvisejících zákonů. In: Sbírka zákonů. 2001. Dostupné online. Ve znění pozdějších předpisů. Dostupné online.

Související články editovat

Externí odkazy editovat