Obský záliv

záliv

Obský záliv (rusky Обская губа) je záliv Karského moře v severním Rusku při ústí řeky Ob. Naprostá většina zálivu leží za severním polárním kruhem. Záliv je přibližně 800 km dlouhý a 50 až 80 km široký. Probíhá převážně severojižním směrem. Je mělký s průměrnou hloubkou 12 a největší 25 m.

Obský záliv
Družicový pohled na Obský záliv
Maximální hloubka 25 m
Šířka 50 – 80 km
Délka 80 km
Zeměpisné souřadnice
Nadřazený celek Karské moře
Sousední celky Karské moře
Podřazené celky Tazovská zátoka
Světadíl Asie
Státy RuskoRusko Rusko
Přítoky Ob, Nadym, Taz, Pur
Obský záliv
Obský záliv
Obský záliv
Obský záliv

Záliv obklopuje na západě poloostrov Jamal, na severovýchodě poloostrov Gydan a východě Tazovský poloostrov. Poslední dva poloostrovy od sebe odděluje Tazovská zátoka. Řeka Ob do zálivu ústí na jeho jižním konci směrem od západu. Na jižním pobřeží do zálivu ústí řeka Nadym. Nedaleko ústí řeky Ob leží řada plochých a nízkých ostrovů. Jinak je záliv téměř bez ostrovů. U ústí zálivu do Karského moře leží menší ostrov Chaljango (rusky Халяанго) a mnohem větší Ostrov Šokalského (rusky Шокальского).

Na pobřeží Obského zálivu se nenacházejí žádná větší sídla. Nejvýznamnější je Jamburg (rusky Ямбург) na západním pobřeží v jižní části zálivu. Městečko bylo vystavěno v 80. letech 20. století pro pracovníky v těžařském průmyslu. Většina jeho obyvatel jsou zaměstnanci firmy Gazprom.

Poměrná mělkost zálivu na něm znemožňuje provoz větší námořní dopravy. Hospodářský význam zálivu je především v obrovských nalezištích ropy a zemního plynu v zálivu a jeho okolí.

Ledem pokrytý Obský záliv na konci června 2007