Otevřít hlavní menu

Obrtka je potok v České republice, levostranný přítok Úštěckého potoka. Délka toku činní 31,69 km. Podél Obrtky se vyskytuje i vzácný velký pták drop velký (latinsky Otis tarda).

Obrtka pramení na západním okraji CHKO Kokořínsko u vesnice Obrok, obec Tuhaň, asi 9 km východně od města Úštěk a teče jižním směrem přes Tuhanec a Tuhaň. Po 3,6 km u obce Mošnice se obrací na západ a teče přes Sukorady a Velký Hubenov, až u obce Julčín se opět obrací k jihu. Teče přes Střížovice, Snědovice a Křešov, u Radouně se stáčí na severozápad a přes Čakovice, Velešice a Hoštku teče k soutoku s Úštěckým potokem jižně od obce Polepy. Cestou obtéká několik menších rybníků.