OTE

firma v České republice

OTE je akciová společnost ve vlastnictví České republiky.[3] Předmětem podnikání společnosti jsou činnosti ustanovené § 4 odst. 3 písm. c) energetického zákona a správa veřejně přístupného rejstříku obchodování s povolenkami na emise skleníkových plynů podle zákona č. 695/2004 Sb. o podmínkách obchodování s povolenkami na emise skleníkových plynů.

OTE
Základní údaje
Právní forma akciová společnost
Datum založení 2001
Adresa sídla Sokolovská 192/79, Praha, 180 00, Česko
Charakteristika firmy
Oblast činnosti energetika
Obrat 37,6 mld. Kč (2018)[1]
30,4 mld. Kč (2017)[2]
Provozní zisk −15,7 mil. Kč (2018)[1]
−21,4 mil. Kč (2017)[2]
Výsledek hospodaření −47,7 mil. Kč (2018)[1]
−35,8 mil. Kč (2017)[2]
Celková aktiva 13,9 mld. Kč (2018)[1]
13,3 mld. Kč (2017)[2]
Vlastní kapitál 779,1 mil. Kč (2018)[1]
828,1 mil. Kč (2017)[2]
Zaměstnanci 71 (2018)
Majitelé Ministerstvo průmyslu a obchodu České republiky (100 %)
Identifikátory
Oficiální web www.ote-cr.cz
IČO 26463318
LEI 31570010000000009116
Některá data mohou pocházet z datové položky.

Činnosti, které vykonává OTEEditovat

 • organizování krátkodobého trhu s plynem a krátkodobého trhu s elektřinou a ve spolupráci s provozovatelem přenosové soustavy vyrovnávacího trhu s regulační energií,
 • vyhodnocování odchylky za celé území České republiky a toto vyhodnocení předávat jednotlivým subjektům zúčtování a provozovateli přenosové nebo přepravní soustavy,
 • na základě vyhodnocení odchylek zajišťování zúčtování a vypořádání odchylek subjektů zúčtování, které jsou povinny je uhradit,
 • informování provozovatele přenosové soustavy, provozovatele přepravní soustavy a provozovatele podzemních zásobníků plynu nebo provozovatele distribuční soustavy o neplnění platebních povinností účastníků trhu a subjektů zúčtování vůči operátorovi trhu,
 • zpracování a zveřejňování měsíční a roční zprávy o trhu s elektřinou a měsíční a roční zprávy o trhu s plynem v České republice,
 • zpracovávání a předávání ministerstvu, Energetickému regulačnímu úřadu, provozovateli přenosové soustavy a provozovateli přepravní soustavy alespoň jednou ročně zprávy o budoucí očekávané spotřebě elektřiny a plynu a o způsobu zabezpečení rovnováhy mezi nabídkou a poptávkou elektřiny a plynu,
 • zpracování podkladů pro návrh Pravidel trhu s elektřinou a Pravidel trhu s plynem,
 • zajišťování a poskytování účastníkům trhu s elektřinou nebo plynem skutečných hodnot dodávek a odběrů elektřiny nebo plynu,
 • zpracování a po schválení Energetickým regulačním úřadem zveřejňování obchodních podmínek operátora trhu pro elektroenergetiku a pro plynárenství způsobem umožňujícím dálkový přístup,
 • zajišťování v součinnosti s provozovateli distribučních soustav zpracovávání typových diagramů dodávek,
 • v případech podle § 12a energetického zákona oznamování dodavateli poslední instance odběrných míst zákazníků včetně jejich registračních čísel,
 • sledování množství skladovaného plynu v jednotlivých podzemních zásobnících plynu a jejich kapacity,
 • zpracování na základě ročních a pětiletých předpokládaných bilancí a na základě denních, měsíčních a ročních skutečných bilancí o přepravě, distribuci, výrobě, dodávkách, obchodu s plynem a uskladnění plynu a vlastních analýz celkových bilancí plynárenské soustavy,
 • zpracování statistiky dovozu plynu ze zahraničí a jeho vývozu do zahraničí, a to včetně zdrojů plynu, a statistiky zákazníků, kteří změnili dodavatele plynu,
 • zpracování alespoň jednou měsíčně zprávy s vyhodnocením dodávek a spotřeb plynárenské soustavy včetně vyhodnocení dovozu plynu do České republiky a vývozu plynu z České republiky,
 • zpracování jednou až dvakrát ročně výsledných údajů hodinových dodávek a spotřeb plynu od plynárenských podnikatelů pro sestavení kontrolních hodinových odečtů plynárenské soustavy,
 • zpracování měsíční bilance o plnění bezpečnostního standardu dodávek plynu,
 • správa veřejně přístupného rejstříku obchodování s povolenkami na emise skleníkových plynů,
 • administrace systému pro vyplácení podpory podporovaných zdrojů energie a systému pro vydávání a správu záruk původu.

Statistiky OTEEditovat

Jedny z informačních výstupů, které OTE nabízí, jsou statistiky.[4] Tyto statistiky udávají stav energetické soustavy v ČR (jak elektřina tak plyn), dlouhodobou bilanci a měsíční a roční zprávy o obchodu s elektřinou a plynem.

ReferenceEditovat

Externí odkazyEditovat