Zpravodajství z otevřených zdrojů

způsob získávání informací
(přesměrováno z OSINT)

Zpravodajství z otevřených zdrojů (open source intelligence, OSINT) je typ informací, které využívá zpravodajská služba a získaných z tzv. otevřených zdrojů, tedy volně dostupných informačních kanálů (těch které jsou volně přístupné bez omezení nebo mohou být oficiálně zpřístupněny, např. za poplatek) jako jsou např. denní tisk, internet, katastrální knihy apod.

Nejedná se tedy o zdroje utajovaných informací.

Vzhledem k obrovskému informačnímu rozmachu posledních desetiletí, spojenému zejména s koncem studené války a pádu železné opony a komunistického režimu, se stalo získávání informací z otevřených zdrojů důležitou částí zpravodajské práce.

U těchto informací je však ale potřeba zejména důkladně ověřovat jejich věrohodnost, kvalitu a vypovídající hodnotu, k čemuž slouží analytické složky zpravodajských služeb, mající za cíl vybrat ty nejzásadnější informace a podstoupit je jejich dalšímu zpracování nebo ověřování (např. zadání operativním složkám zpravodajské služby).

Spolehlivé vyhodnocení informací pocházejících ze zdrojů OSINT v současnosti nedokáží ani ty nejvyspělejší informační technologie, je tedy potřeba vysoce odborného lidského faktoru.

Druhy otevřených zdrojů editovat

Výhody a nevýhody využívání OSINT zdrojů editovat

Mezi obrovské výhody patří volná dostupnost těchto informací, rychlost a relativní finanční nenáročnost pořízení, jejich sběr nepředstavuje pro zpravodajskou službu žádné riziko.

Nevýhodou je potřeba dalšího podrobného zpracování a ověřování takto získaných informací, jsou nestabilní (některé zveřejněny pouze dočasně).

Externí odkazy editovat