Nomen (rozcestník)

rozcestník na projektech Wikimedia

Původně latinské slovo nomen („jméno“) může mít následující významy:

  • nomen – česky jméno, gramatický termín pro slovo patřící do slovního druhu podléhajícímu skloňování (tj. podstatné jméno, přídavné jméno a některé druhy zájmen a číslovek)
  • nomen – římské vlastní jméno
  • nomen – termín, který ve středověké scholastické filozofii znamená jazykové abstraktum vytvořené v mysli z různých vjemů a označující celou třídu res čili věcí samých. Vztah mezi nomen a res řešily různě především dva filozofické směry, realismus a nominalismus
  • nomen gentile – rodové jméno, ve starověku druhá část římských jmen
  • nomen conservandum – biologický taxon, jehož název zůstává uznáván, přestože z různých důvodů odporuje nomenklaturním pravidlům
  • nomen dubium – označení názvu, který nemůže být s jistotou připsán žádné taxonomické skupině
  • nomen nudum – označení neplatného názvu biologického taxonu
  • nomen oblitum – označení nepoužívaného názvu taxonu

Externí odkazyEditovat

  •   Slovníkové heslo nomen ve Wikislovníku