Nerovnost aritmetického a geometrického průměru

V matematice říká nerovnost aritmetického a geometrického průměru (krátce AG nerovnost), že aritmetický průměr nezáporných čísel je vždy větší nebo roven geometrickému průměru těchto čísel. Navíc, rovnost nastává tehdy a jen tehdy, pokud jsou všechna průměrovaná čísla stejná.

Tvrzení editovat

Formálně se nerovnost zapíše

 ,

nebo zkráceně

 

případně ekvivalentně

 .

Důkaz editovat

Pro dvě čísla elementární, ekvivalentní vztahu

 ,

také názorně plyne z Euklidovy věty o výšce.

Nabízí se důkaz matematickou indukcí, je však obtížný. Cauchy zde však elegantně použil techniku tzv. sestupné indukce.

Tvrzení bezprostředně plyne z Jensenovy nerovnosti a existuje i celá řada elementárnějších důkazů, např. Pólyův pomocí nerovnosti

 .

AG nerovnost je rovněž ekvivalentní nerovnosti mezi geometrickým a harmonickým průměrem.

Odkazy editovat

Související články editovat

Externí odkazy editovat