Otevřít hlavní menu

NaZemi

česká nevládní nezisková organizace
Logo NaZemi

NaZemi je česká nevládní nezisková organizace, která hájí důstojné pracovní podmínky lidí ve světě. Zaměřuje se na propojenost našeho spotřebního chování s problémy v tzv. rozvojových zemích (zemích globálního Jihu) a motivuje jednotlivce, firmy i státy přijmout za tyto problémy odpovědnost.

NaZemi se snaží docílit, aby se spotřebitelé zajímali o původ svého zboží a svou nákupní sílu používali cíleně a pozitivně. Dbá proto na to, aby veřejnost dostávala dostatek informací o podmínkách, jež při výrobě spotřebního zboží panují. Činí tak například prostřednictvím veřejných happeningů[1], petic[2] či kampaní[3].

Tři pilíře NaZemiEditovat

 
Více než 2000 spotřebitelů vzkázalo v budce NaZemi firmám: požadujeme lidská práva v byznysu
  • Prosazuje odpovědnost firem v oblasti jejich dodavatelského řetězce, protože firmy mají možnost ovlivnit pracovní podmínky tak, aby lidé v tzv. rozvojových zemích mohli žít a pracovat v důstojných podmínkách.[4]
  • Podporuje fair trade a umožňuje tím pěstitelům, řemeslníkům a zaměstnancům v zemích globálního Jihu zlepšovat jejich životní podmínky[5][6]. Prostřednictvím fair trade i přímého kontaktu s pěstiteli a výrobci[7] motivuje českou veřejnost k odpovědnému přístupu k vlastní spotřebě. V rámci podpory fair trade provozuje e-shop obchod.nazemi.cz s nabídkou fairtradové kávy a čaje, dodává Fair Café do firem či kaváren. Jednou z největších akcí, kterou na podporu fair trade pořádá, je tzv. Férová snídaně ve vašem městě. V roce 2016 se konal již šestý ročník této akce. Na podporu lokálních a fairtradových pěstitelů se piknikovalo na více než 160 místech republiky. Celkem posnídalo 6 500 lidí. Na podzim koordinuje Výstavu na stromech (www.vystavanastromech.cz), první ročník se věnoval podmínkám pěstitelů kávy, druhý se zaměřil na výrobce obuvi.
  • Propaguje globální rozvojové vzdělávání[8] přispívající k pochopení souvislostí mezi vlastním životem a životem lidí v jiných částech světa. Pomocí vzdělávacích materiálů, programů pro žáky a seminářů pro učitele prosazuje globální rozvojové vzdělávání do škol i mimo ně[9]. Spolupracuje s mnoha institucemi formálního i neformálního vzdělávání.[10] V Brně také provozuje malou knihovnu zaměřenou na „rozvojová" témata[11]. Centrum globálního rozvojového vzdělávání NaZemi přivezlo do České republiky storylines – původně skotský přístup k výuce využívající příběhovou linku. V tomto přístupu jsou žáci 1. stupně ZŠ vtaženi do příběhu, který se stává osou výuky po dobu dvou až tří měsíců. Organizace NaZemi také vede velký projekt financovaný Evropskou komisí, který se zaměřuje na podporu globálního vzdělávání ve světovém skautském hnutí – projekt Skauti NaZemi. NaZemi je vedoucí organizací projektu a mimo českého Junáka jsou partnery projektu také skautské i vzdělávací organizace z dalších 6 evropských zemí.

Historie NaZemiEditovat

Organizace vznikla v roce 2003 a v prvních letech byla rozvíjena pouze díky práci dobrovolníků a členů. Nyní organizace zaměstnává 13 lidí. V roce 2013 založila sociální podnik s názvem Obchod NaZemi, s. r.o. Zisky z prodeje používá na financování vzdělávací a osvětové činnosti. NaZemi působí v rámci národních (např. FORS[12], FAIRTRADE Česko a Slovensko[13]) i evropských[14] struktur (např. Clean Clothes Campaign, EU Fair Trade Advocacy Network). Působí rovněž v akademickém prostředí – její experti například vedli kurz „Kritické myšlení a globální témata" na Katedře sociologie na Fakultě sociálních studií MU v Brně či s Institutem výzkumu inkluzivního vzdělávání při Pedagogické fakultě MU spolupracovali na výzkumu k projektu „Rozšiřování participativní výuky globálních témat na 1. stupni ZŠ metodou storylines".

NaZemi funguje jako spolek a činnost je financována z národních a mezinárodních grantů, z prostředků soukromých a firemních dárců a z výnosů vlastní činnosti.

 
V rámci oslav Světového dne pro fair trade vyvěsila organizace NaZemi v Brně na Petrově fairtradové logo

Související článkyEditovat

ReferenceEditovat

Externí odkazyEditovat