Nástupnický stát

Nástupnický stát je v pojetí mezinárodního práva stát, který nahradil zaniklý stát (tedy předcházející) a převzal jeho mezinárodní závazky a právní odpovědnost. Nástupnický stát vznikne zánikem předchozího státu, například odtržením (secesí) části území nebo jeho úplným zhroucením (dismembratio), respektive jeho sukcesí. Sukcese států je speciálním případem právního nástupnictví a upravuje ji řada mezinárodních úmluv.

Příklady Editovat

Rakousko-Uhersko Editovat

Podrobnější informace naleznete v článku Zánik Rakousko-Uherska.

Původní stát

Nástupnické státy

Svaz sovětských socialistických republik Editovat

Původní stát

Nástupnické státy[zdroj?!]

 • Arménie
 • Ázerbájdžán
 • Bělorusko
 • Estonsko[1]
 • Gruzie
 • Kazachstán
 • Kyrgyzstán
 • Litva[2]
 • Lotyšsko[3]
 • Moldavsko
 • Ruská federace
 • Tádžikistán
 • Turkmenistán
 • Ukrajina
 • Uzbekistán

Československo Editovat

Podrobnější informace naleznete v článku Zánik Československa.

Původní stát: Česká a Slovenská Federativní Republika - zanikla 31. prosince 1992[4]

Nástupnické státy[5]

Česká republika a Slovenská republika jsou nejen nástupnickými státy zaniklého Československa, ale především jsou právně totožné se stejnojmennými republikami, které existovaly již v rámci federace (tedy nejsou jejich „nástupci“, protože tyto republiky nezanikly).

Jugoslávie Editovat

Z Jugoslávie (SFRJ) začátkem devadesátých let 20. století v několikaletém konfliktu podstupně odcházely původní svazové republiky (znovu)zakládáním vlastních států:

Zbývající svazové republiky Srbská a Černohorská změnily přijetím nové ústavy 27. dubna 1992 název společného státu na Svazová republika Jugoslávie. 4. února 2003 proběhla v souvislosti s rozsáhlou decentralizací další změna názvu na Státní společenství Srbsko a Černá Hora. 3. června 2006 ze společenství vystoupila Černá Hora, na což bezprostředně, 5. června 2006, reagovalo deklarací nezávislosti i samo Srbsko, jako poslední z bývalé Jugoslávie (čímž fakticky zůstalo jejím nástupnickým státem).

17. února 2008 vyhlásila nezávislost na Srbsku Kosovská republika, která ale v současnosti (2017) není uznávána ještě ani všemi demokratickými státy, přičemž samo Srbsko její existenci od počátku neuznává.

Poznámky Editovat

 1. Estonsko se nepovažuje za nástupnický stát SSSR.
 2. Litva se nepovažuje za nástupnický stát SSSR.
 3. Lotyšsko se nepovažuje za nástupnický stát Sovětského svazu.
 4. článek 1 ústavního zákona č. 542/1992 Sb. o zániku České a Slovenské Federativní Republiky
 5. Článek 1 ústavního zákona č. 542/1992 Sb. o zániku České a Slovenské Federativní Republiky
 6. Ústava Slovenské republiky jako svrchovaného státu nabyla účinnosti již 1. října 1992, viz čl. 156 Ústavy.

Externí odkazy Editovat