Národní výbor (1916)

organizace sdružující české politické strany během 1. světové války

Národní výbor byla politická organizace, která sdružovala většinu českých politických stran zemí koruny české (s výjimkou České strany národně sociální). Tato organizace byla založena v roce 1916 společně s Českým svazem. Po státoprávním ohrazení a Manifestu českých spisovatelů se proti Národnímu výboru vytvořila opozice nesouhlasící s jeho loajálním postojem k rakousko-uherské vládě. Členové Národního výboru proto rezignovali a ten v červenci 1917 ukončil činnost.

Národní výbor byl znovuobnoven 13. července 1918.[1] Jeho členové Alois Rašín, František Soukup, Jiří Stříbrný, Vavro Šrobár, Antonín Švehla vyhlásili 28. října 1918 samostatný československý stát.[2]

OdkazyEditovat

ReferenceEditovat

  1. VARADÍNEK, Cyril. Národní výbor a vznik Československa roku 191. Brno, 2014. Rigorózní práce. Masarykova univerzita, Právnická fakulta. . Dostupné online.
  2. Zákon vydaný Národním výborem dne 28. října 1918. Národní listy. 29. 10. 1918, s. 1. Dostupné online.