Myšlenky o náboženství a jiných tématech nebo jen Myšlenky (francouzsky: Pensées sur la religion et sur quelques autres sujets, Pensées) je soubor myšlenek a nejvýznamnější filosofické dílo francouzského filosofа Blaise Pascala, sepsané v letech 16571658. Myšlenky jsou jedním z vrcholných děl západního a křesťanského myšlení a zároveň z B. Pascala učinilo duchovního otce moderních existencialistů. Celkový směr spisů se orientuje na podporu křesťanství a jeho obranu proti kritice ze strany ateismu.

Blaise Pascal

Myšlenky představují nejednotné a někdy nedokončené ideje, neboť Pascal zřejmě zamýšlel sjednotit je do jedné knihy Ospravedlnění křesťanského náboženství. Až po smrti filosofa v roce 1662 vznikl název Myšlenky. Dílo bylo editováno a publikováno v roce 1670. Nejprve bylo přeloženo do angličtiny Thomasem Chévalierem, britským lékařem francouzského hugenotského původu.[1][2]

Součástí knihy je i výklad slavné Pascalovy sázky, obhajující praktickou užitečnost náboženství, resp. vysvětlení důvodu, proč vsadit na to, že Bůh je. Zde velmi zestručněle: „...Zkoumejme tedy tuto námitku a řekněme si ‚Bůh jest nebo není.‘ ... Nač vsadíte? Rozumem nemůžete učiniti to ani ono ... vyhrajete-li, vyhráváte všecko; prohrajete-li, neztrácíte nic. Vsaďte tedy, že jest, bez váhání.“[3]

Reference Editovat

  1. Knižní katalog Britského muzea: Pacal, Blaise, Thoughts on Religion, and other important subjects. Newly translated from the French of Blaise Pascal. To which are added, Memoirs of his life and writings by the translator, Thomas Chevalier. London, 1803
  2. Článek o Thomasi Chévalierovi v Dictionary of National Biography
  3. Myšlenky (přeložil a vybral PhDr Jar. Dvořáček, 1932)

Externí odkazy Editovat