Mozková komora

(přesměrováno z Mozkové komory)

Mozkové komory (ventriculi, jedn. č. ventriculus) jsou dutiny uvnitř mozku obratlovců, které dohromady tvoří tzv. ventrikulární systém. Komory vznikají embryologicky zbytněním centrální dutiny neurální trubice. Navazují na míšní kanálek a jsou vyplněny mozkomíšním mokem, který je produkován ve stěnách mozkových komor v místech zvaných choroidní plexus. Jeden pár mozkových komor se nachází v hemisférách koncového mozku (I. a II. komora, na ně navazuje uvnitř mezimozku III. mozková komora; IV. mozková komora se nachází v prodloužené míše. U nižších obratlovců nicméně existuje ještě mozková komora uvnitř středního mozku, kde je např. u člověka nahrazena Sylviovým kanálkem.[1] Jiní obratlovci mohou mít i dutinu uvnitř mozečku, uvnitř tecta či v hypothalamu.[2]

Anatomie mozkových komor člověka, obrázek se po otevření otáčí a vytváří trojrozměrný dojem. Červeně laterální komory, modře III. a IV. komora

U člověka nicméně rozlišujeme tyto komory:[3][4]

  • I. a II. mozková komora (tzv. laterální čili postranní komora, ventriculus lateralis) – největší mozkové komory vůbec. Mají podkovovitý tvar a skládají se z tří „rohů“ – cornu frontale (přední roh) cornu occipitale a cornu temporale. V blízkosti předního rohu se nachází otvory, tzv. Monroovy, kterými I. a II. komora komunikují s III. komorou
  • III. mozková komora (ventriculus tertius) – jedná se o spíše úzkou plochou vertikální štěrbinu, která se nachází v centrální části mezimozku a její stěny jsou tvořeny především thalamem a hypothalamem. Z třetí komory směřují výběžky směrem k očnímu chiasmatu, k hypothalamu, epifýze a nad epithalamus. V zadní části z něj vybíhá Sylviův kanálek směřující ke čtvrté komoře.
  • IV. mozková komora (ventriculus quartus) – je dutina pyramidálního tvaru, jejíž stěny tvoří prodloužená mícha a Varolův most. Těsně nad ní se také nachází mozeček. Z této komory odchází mozkomíšní mok do centrálního kanálku v míše.

ReferenceEditovat

  1. ROČEK, Zbyněk. Obecná morfologie živočichů, Nervová soustava [online]. Geologický ústav AV ČR. Dostupné online. 
  2. BUTLER, Ann B.; HODOS, William. Comparative vertebrate neuroanatomy: evolution and adaptation. [s.l.]: John Wiley and Sons, 2005. 
  3. Neuroanaomie I. - Struktury CNS [online]. Dostupné online. 
  4. WAXMAN, Stephen G. Clinical Neuroanatomy. 26. vyd. [s.l.]: McGraw-Hill, 2013. Dostupné online. 

Externí odkazyEditovat