Morální teologie

disciplína teologie

Morální teologie (latinsky theologia moralis nebo theologia morum) je zejména v katolické církvi používané označení pro disciplínu teologie, zabývající se jednáním a praktickým životem jednotlivců z hlediska etiky v kontextu křesťanské víry. V protestantismu se hovoří spíše o teologické etice. Pojem theologia moralis je již od 12. století běžné označení pro teologické zpracování otázek morálky. Vyčlenění morální teologie jako samostatné disciplíny však probíhalo jen postupně.[1] Vedle výzkumu individuální etiky se termín morální teologie objevuje i jako střešní pojem pro celkovou reflexi etiky v teologii.

Reference

editovat
  1. J. Theiner: Die Entwicklung der Moraltheologie zur eigenständigen Disziplin, Regensburg 1970.

Externí odkazy

editovat