Monický polynom je polynom jedné proměnné, kde koeficient u proměnné v nejvyšší mocnině je roven jedné. Jedná se tedy o funkci , kterou lze zapsat ve formě: .

Vlastnosti

editovat

Nechť   je jakýkoliv polynom. Pak existuje monický polynom   takový, že řešení odpovídajících polynomických rovnic jsou shodná, tedy:  .

Související články

editovat