Mohylník Borotice

pravěké pohřebiště

Mohylník Borotice je multikulturní archeologická lokalita, mohylové pohřebiště v katastrálním území obce Boroticeokrese Znojmo. Bylo zde prozkoumáno 28 mohyl, ale celkový počet rozpoznaných a pravděpodobných mohyl je asi čtyřicet. V mohylách byly nalezeny pohřby kultur starší a střední doby bronzové: únětické, věteřovské a středodunajské mohylové.

Mohylník objevil v polovině 19. století Mořic Vilém Trapp, kustod Františkova muzeaBrně. Identifikoval sedmnáct mohyl, a jednu z nich prokopal. Majitel pozemku další výkopy nepovolil. Nalezené artefakty se ztratily a výzkum na více než sto let ustal. V letech 1961–1963 bylo naleziště školním pracovištěm katedry prehistorie Univerzity Jana Evangelisty Purkyně a byly zde provedeny sondáže pod vedením Vladimíra Podborského. Zjištěno bylo 37 mohyl, tři mohyly byly sondovány a nalezeným materiálem byl mohylník datován do střední doby bronzové.[1]

V roce 1976 navázal Archeologický ústav ČSAV v Brně systematickým výzkumem vedeným Stanislavem Stuchlíkem. Práce probíhaly nepřetržitě do roku 1991 a potom v letech 1993 a 1996. Mohyla s pořadovým číslem 37 byla identifikována jako přírodní objekt, objeveny byly další dvě mohyly (38, 39) a prozkoumáno bylo devatenáct mohyl. Deset dříve uváděných mohyl nebylo nalezeno. Kulturně a chronologicky bylo pohřebiště zařazeno do starší doby bronzové stupně BA2 podle Reineckeho (jeden hrob pozdní únětické kultury a klasická fáze věteřovské skupiny s jedenácti mohylami) a do stupňů BB1 (dva až tři hroby ze staršího stupně středodunajské mohylové kultury) a BB2 (osm mohyl středního stupně středodunajské mohylová kultura).[1][2][3][4]

ReferenceEditovat

  1. a b STUCHLÍK, Stanislav. Borotice, Mohylové pohřebiště z doby bronzové. Redakce Dana Gregorová; ilustrace Jiří Brenner, Stanislav Stuchlík. Brno: Archeologický ústav AV ČR, 2006. 298 s. ISBN 80-86023-68-0. S. 9, 11. Dále jen Stuchlík (2006). 
  2. Stuchlík (2006), s. 227
  3. Stuchlík (2006), s. 228
  4. Stuchlík (2006), s. 229