Model

rozcestník na projektech Wikimedia

Model může mít více významů:

logika a matematika
 • model (logika) – základní pojem matematické teorie modelů, seskupení objektů, na němž jsou definovány nějaké vztahy a funkce jako realizace formální teorie
 • matematický model – model vybrané části reálného světa (objektu, procesu) vytvořený metodou exaktní vědy, tvořený tak skupinou vhodně zvolených veličin a matematickými vztahy mezi nimi, reprezentujícími rozpoznané přírodní zákonitosti
 • statistický model – matematický model zahrnující stochastické (náhodné) veličiny
fyzika
technika
informatika
výtvarné umění
 • Živá či neživá předloha, která slouží umělci jako vzor k jeho dílu nebo k jeho přípravě
 • Předběžné zhotovení výtvarného díla v provizorním materiálu a zpravidla v menším měřítku (modello, maketa), které slouží k názorné představě o jeho definitivním provedení
 • V sochařství také předloha k vytesání či vyřezání výtvarného díla (sochy – skulptury) nebo k jeho odlití (sochy – plastiky). Provedená je v měřítku finálního díla. Povětšinou se zhotovuje modelováním (z hlíny, vosku)
 • Architektonický model stavby, souboru staveb i celého sídelního celku (obce, města), zhotoven bývá za účelem prezentace nového architektonického či urbanistického návrhu nebo jako zachycení rekonstrukce někdejšího stavu.
 • Modelletto
společenské vědy
 • znalostní model – kognitivní model, soubor poznaných znalostí o předmětu
 • mentální model – vnitřní představa člověka reprezentující okolní svět a vztahy v něm
 • evropský sociální model – koncept spojující evropské společnosti v jejich životním stylu, společenských hodnotách a sociální politice
profese
 • model (též manekýn) – povolání, viz modeling
osobnosti
sídla

Externí odkazy

editovat