Modelletto

model sochařského i malířského díla provedený v drobném měřítku

Modelletto, modellino (ital.) je pojem ve výtvarném umění. Jedná se o model sochařského i malířského díla, provedený v drobném měřítku. Většinou bývá zhotovený ze studijního materiálu, vyčleněného pro takové účely z praktických či úsporných důvodů. Součástí tvůrčího postupu se modelletto stalo zejména v období baroka. Vycházelo z autorského či dílenského modelu (bozzetto), návrhu, vytvořeného umělcem pro potřeby jeho práce na vzniku díla. Modelletto označuje konečný návrh díla, který v propracované zmenšené formě sloužil k jeho názorné prezentaci objednavateli, popř. jako podklad k sepsání smlouvy na definitivní dílo.[1]

ReferenceEditovat

  1. BLAŽÍČEK, Oldřich J.; KROPÁČEK, Jiří. Slovník pojmů z dějin umění. Názvosloví a tvarosloví architektury, sochařství, malby a užitého umění. 1. vyd. Praha: Odeon, 1991. 246 s. Dostupné online. ISBN 80-207-0246-6, ISBN 978-80-207-0246-3. OCLC 26856869 S. 132.