Minutový srdeční objem

Minutový srdeční objem, také minutový výdej srdeční, je veličina definovaná jako objem krve, který je vypuzen komorou do krevního oběhu za jednu minutu.

Z definice lze nahlédnout způsob výpočtu - stačí vynásobit systolický objem srdce (objem krve vypuzený srdcem při jednom stahu) a minutovou srdeční frekvenci (počet srdečních stahů za minutu).

Běžně se minutový srdeční objem pohybuje kolem 5 litrů. Ze způsobu výpočtu je však zřejmé, že se mění přímo úměrně k srdeční frekvenci, proto například při zvýšené fyzické aktivitě výrazně stoupá.

Externí odkazyEditovat