Ministerstvo spravedlnosti Slovenské republiky

Ministerstvo spravedlnosti Slovenské republiky je ústředním orgánem státní správy Slovenska pro soudy a vězeňství.

Působnost ministerstva editovat

  • Ministerstvo spravedlnosti SR připravuje právní úpravu v oblasti ústavního práva, trestního práva, občanského práva, obchodního práva, rodinného práva, insolvenčního práva a mezinárodního práva soukromého.
  • Ministerstvo spravedlnosti SR vykonává státní dohled nad činností Slovenské komory exekutorů, nad činností Notářské komory SR, v zákonem stanoveném rozsahu nad činností soudních exekutorů a nad činností notářů.
  • Ministerstvo spravedlnosti SR zajišťuje výkon znalecké činnosti, překladatelské činnosti a tlumočnické činnosti a vydávání Sbírky zákonů Slovenské republiky a Obchodního věstníku.
  • Ministerstvo spravedlnosti SR zajišťuje zastupování Slovenska u Evropského soudu pro lidská práva a zastupování Slovenska v řízení před Soudním dvorem Evropských společenství a Soudem Evropských společenství.
  • Ministerstvo spravedlnosti SR zajišťuje plnění úkolů souvisejících s členstvím Slovenské republiky v Eurojustu.

Ministr spravedlnosti editovat

Související informace naleznete také v článku Seznam ministrů spravedlnosti Slovenské republiky.

Ministerstvo spravedlnosti řídí a za jeho činnost odpovídá ministr spravedlnosti, kterého jmenuje prezident Slovenska na návrh předsedy vlády Slovenska.

Současným ministrem spravedlnosti je od 25. října 2023 Boris Susko.

Státní tajemník ministerstva spravedlnosti editovat

Ministra spravedlnosti v době jeho nepřítomnosti zastupuje v rozsahu jeho práv a povinností státní tajemník. Ministr ho může pověřit i v jiných případech, aby ho zastupoval v rozsahu jeho práv a povinností. Státní tajemník má při zastupování ministra na jednání vlády poradní hlas. Státního tajemníka jmenuje a odvolává vláda na návrh ministra spravedlnosti.

Reference editovat

V tomto článku byl použit překlad textu z článku Ministerstvo spravodlivosti Slovenskej republiky na slovenské Wikipedii.

Externí odkazy editovat