MeetFactory

kulturní organizace v Praze

MeetFactory, mezinárodní centrum současného umění, je obecně prospěšnou společností, jejímž posláním je podpora a rozvoj současného umění a jeho zpřístupnění veřejnosti. V roce 2001 jej založil výtvarník David Černý s cílem zapojit Prahu do dění na světové scéně současného umění a provozovat nezávislé mezinárodní kulturní centrum. Kvůli povodním v roce 2002 se musela MeetFactory rozloučit s továrním objektem v Holešovicích. Po třech letech projekt znovu ožívá, opět v industriální budově, opět na jedinečném místě, tentokrát v pevném sevření dálnice a osmikolejné trati na Smíchově.

MeetFactory, zavěšená auta Černého

MeetFactory nabízí dramaturgicky vynalézavý program za nízké ceny nebo zadarmo. Pojímá živé umělecké proudy a je místem setkávání a prolínání rozličných uměleckých žánrů (výtvarné umění, hudba, divadlo, film, fotografie, literatura), tvůrčích skupin a generací. Celou koncepci schvaluje správní rada: předseda David Černý (výtvarník), David Koller (hudebník) a Alice Nellis (filmová a divadelní režisérka).

Historie budovyEditovat

Původně továrna na výrobu skla, postavená ve 20. letech minulého století, sloužila jako jedna z posledních budov firmy Inwald, která v Praze působila od roku 1878. Provoz výroby broušeného skla a posléze i známých skleniček Durit byl ukončen roku 1935. Až do přelomu 40. a 50. let továrnu užívala k výrobě dieselových motorů firma Škoda, následovně továrna přešla do správy Československých železnic. V 90. letech byla budova zcela opuštěna, jen krátce sloužila jako zázemí pro dělníky při stavbě tunelu Mrázovka.

Rezidenční programEditovat

Mezinárodní rezidenční program je jednou z klíčových částí dramaturgické koncepce MeetFactory. Program stojí na dvou pilířích: na rezidenčních pobytech zahraničních umělců u nás a na výměnných programech (recipročních rezidencích). MeetFactory disponuje v prvním patře budovy prostory o rozloze 3 500 m2 a 15 ateliéry. Ročně poskytuje pro rezidenci až 30 zahraničním umělcům. Základem jsou mezinárodní rezidence umělců zaměřených na vizuální umění. V průběhu let měla MeetFactory čest hostit umělce jako byli Iede Reckman (NL), Kal Spelletich (USA), nebo Alexander Haacke a Danielle Picciotto (DE).

Umělce a projekty, které budou realizovány, vybírá do rezidenčního programu umělecká rada zajišťující transparentnost a vysokou kvalitu. Radu tvoří sochař David Černý, teoretik Tomáš Pospiszyl, kritik Jan Vitvar, kurátorka Galerie MeetFactory Karina Kottová a kurátorka rezidenčního programu Zuzana Jakalová. Umělce také doporučují naši domácí i zahraniční partneři. Mezi partnerské instituce patří Jack Hanely Gallery v New Yorku, berlínský Kunstlerhaus Bethanien, Goethe-Institut v Praze nebo K.A.I.R. Košice.

Cíle rezidenčního programu:

 • dlouhodobě budovat udržitelné podmínky rezidenčního programu
 • navazovat a budovat kvalitní spolupráci s evropskými a světovými rezidenčními a výstavními centry
 • vytvořit pro umělce příjemné, zajímavé a profesionální zázemí
 • propojit českou scénu s děním na mezinárodním poli a podporovat vznik nových projektů
 • zprostředkovat živě vznikající umění široké veřejnosti

Rezidenční program a veřejnostEditovat

Záměrem MeetFactory je zprostředkovat živé a právě vznikající umění široké veřejnosti, proto se rezidence otevírají i divákům. Cílem této části programu je přiblížit život, tvorbu a práci rezidentů MeetFactory širšímu publiku v autentickém prostředí ateliérů, které zůstávají oku běžného návštěvníka obvykle skryté. Zájemci mají jedinečnou příležitost s rezidenty komunikovat a diskutovat o jejich práci, a tím překonat distanc mezi pasivním divákem a aktivním umělcem. Vzdělávací složka programů (workshopy) slouží zejména k tomu, aby se návštěvníci mohli zapojit přímo do tvořivého procesu a aby se seznámili s uměním i jako jeho tvůrci. MeetFactory pravidelně iniciuje dny otevřených ateliérů, v jejichž průběhu mohou návštěvníci volně proudit po ateliérech a diskutovat s rezidenty.

Rezidenční program úzce souvisí s provozem galerií MeetFactory. Nově vzniklá díla prezentujeme v Galerii Kostka, v Galerii MeetFactory se práce rezidentů pokoušíme koncepčně včlenit do skupinových výstav. Tímto způsobem se rezidenti dostávají do přímé konfrontace s tvorbou českých i dalších zahraničních umělců.

Výstavní programEditovat

MeetFactory disponuje třemi galerijními prostory s vlastní specifickou koncepcí a dramaturgií: Galerií MeetFactory, Galerií Kostka a Galerií Zeď. Prostory Galerií jsou zároveň úzce napojeny na mezinárodní rezidenční program, hudební a divadelní produkci, které MeetFactory hostí pod jednou střechou. Výstavní program galerií MeetFactory je zaměřen na současné umělecké tendence. Akcentuje vazby mezi místní uměleckou scénou a významnými zahraničními tvůrci, klade důraz na mezigenerační konfrontaci. Výstavy se pokoušejí přesahovat rámce jednotlivých médií i uměleckých disciplin a reagovat na aktuální témata otevírající řadu filosofických i sociopolitických. Ruku v ruce s vysokými nároky na prezentaci usiluje MeetFactory o vytváření přirozeného, otevřeného prostředí pro setkávání veřejnosti s živým uměním.

Hudební dramaturgieEditovat

V březnu 2010 připojila MeetFactory k rezidencím, galerii a divadlu čtvrtou svébytnou dramaturgickou linku - hudbu. V akusticky upraveném a špičkovou technikou vybaveném sále s kapacitou až 1000 osob každoročně připravujeme 50 až 70 hudebních produkcí rozdělených do několika pravidelných i nepravidelných řad. Kontinuální hudební program, zaměřený především na mladé publikum, tak zásadním způsobem rozšiřuje nabídku pražských hudebních klubů. Vedle vlastní hudební produkce se MeetFactory za spolupráce s předními s předními českými promotéry pravidelně podílí na cca 40 koprodukčních akcích.

Žánrové rozpětí hudební dramaturgie MeetFactory je široké: konají se zde velké koncerty nezávislé světové i domácí scény, pravidelné komunitní a subkulturní produkce (elektronická taneční scéna, hard & heavy etc.), ale i komornější akce s přesahy do žánrů, jako je soudobá vážná hudba, alternativa nebo elektronické experimenty. Kromě samostatných koncertů MeetFactory pravidelně spolupracuje s festivaly Lunchmeat, Sperm, Komiksfest nebo Stimul a charitativními organizacemi Amnesty International, Coolich pro Afriku a Česká asociace paraplegiků.

Hlavní dramaturgické linky:

 • Bohemian like you - nové trendy současné světové nezávislé kytarové a elektronické scény podporující rovněž nejmladší domácí talenty
 • Kontakt - vystoupení vycházejících zahraničních hvězd a interpretů, kteří hrají v drtivé většině v české premiéře
 • Nové trendy v taneční hudbě - pravidelné undergroundové taneční parties s domácími i zahraničními producenty a DJ´s
 • Hudební čaje o páté - akce zaměřené na mladší publikum (16-23) kombinují cenově dostupné koncerty s hudebním vzděláním
 • Trainspotting - doplňková řada DJských večírků bez vstupného probíhající ve foyer budovy s výhledem na kolejovou trať či na dvorku za budovou

Divadelní dramaturgieEditovat

Divadlo MeetFactory bylo založeno v roce 2008. Od té doby uskutečnilo ve vlastní produkci několik desítek inscenací a vydobylo si svébytné místo na pražské divadelní mapě. Do povědomí veřejnosti se zapsalo jako inspirativní prostor svobodné a nekompromisní tvorby. Vyprofilovaly se zde rovněž výrazné režijní i herecké osobnosti. Divadlo MeetFactory zve ke spolupráci zejména tvůrce zvyklé pracovat projektovou činností. Zaměřuje se na autorské a neinterpretační projekty, pracuje s divadelními přesahy a hledá jejich nové podoby. Ke spolupráci přizvalo řadu zahraničních tvůrců, zejména režisérů a scénografů, kteří v České republice pracovali vůbec poprvé. Zahraničním divadelníkům poskytuje prostor pro rezidenční pobyty. Podporuje rovněž mladé začínající tvůrce.

Vlastní divadelní tvorbaEditovat

Divadlo MeetFactory pracuje bez stálého uměleckého souboru. Každoročně zde vzniká a pravidelně se uvádí čtyři až pět inscenací výrazných režisérských osobností. Pro divadelní produkci je určen především variabilní divadelní sál, tvůrcům je ovšem umožněno realizovat své projekty i ve Velkém sále, případně v kterémkoli prostoru v prvním patře MeetFactory, kde se mj. nacházejí dvě divadelní zkušebny. Inscenace v MeetFactory jsou nejčastěji autorskými dramatizacemi děl současné literatury nebo inscenacemi vycházejících z principů devising theatre. Vyznačují se reflexí aktuálních společenských fenoménů a těsným napojením na současné divadelní trendy. Experimentují se zavedenými divadelními žánry (muzikál, road-movie), uvádějí je do nových kontextů a posouvají jejich hranice.

Cílem projektu je interakce divadelní dramaturgie s ostatními dramaturgiemi MeetFactory, případně zapojit do divadelního média i umělce z jiných oborů.

Volné směryEditovat

Divadelní dramaturgie pořádá i večery stojící mimo rámec jednotlivých dramaturgií MeetFactory. Mezi tyto pravidelně uváděné cykly, označené souhrnně Volné směry, patří:

 • Kraťasy - setkávání amatérských filmových tvůrců a diskuze nad jejich filmy
 • Literární večery - autorská čtení začínajících i renomovaných autorů s diskusemi
 • Akademie - návštěvníci se setkávají a diskutují s odborníky z různých oborů (od vědců, řemeslníků až po znalce nejrůznějších technologií atd.)
 • Konsekvence bizarnosti - filmové večírky, v jejichž rámci budou promítány nové dokumentární snímky, zejména studentů filmových škol

PerformanceEditovat

MeetFactory je zároveň uměleckou platformou performativní tvorby. Organizuje exhibice Slam Poetry a zaměřuje se na uvedení v českém kontextu dosud nezavedených modelů performativní produkce. Vytváří prostor pro prezentaci tvorby těžko zařaditelných umělců, která stojí na pomezí žánrů a jejíž kvality nepodléhají uměleckým normám a pravidlům.

OdkazyEditovat

Externí odkazyEditovat