Medaile Aloise Rašína

české ocenění za úspěchy v ekonomii

Medaile Aloise Rašína je ocenění udělované Vysokou školou ekonomickou v Praze. Jsou jí oceňovány osobnosti, které se významným způsobem zasloužily o rozvoj Vysoké školy ekonomické nebo přispěly k rozvoji ekonomické vědy a vzdělanosti. Poprvé byla medaile udělena v roce 1999.

Seznam nositelů Medaile Aloise RašínaEditovat