Masarykismus

termín

Masarykismus je původně ojediněle používané označení pro filozofické myšlení (případně i politiku) Tomáše Garrigua Masaryka,[1] avšak od počátku 50. let 20. století rozšířené jako marxisticko-leninistický očerňující propagandistický pojem komunistického režimu v ČSR ve snaze dehonestovat Masarykovu osobnost, politiku, jeho filozofické názory a zlikvidovat kult Masaryka.

Tomáš Garrigue Masaryk, první prezident ČSR, známý také svými antikomunistickými postoji

Výskyty termínu před rokem 1948 editovat

V Kartotéce novočeského lexikálního archivu bylo nejstarší použití termínu „masarykismus“ zaznamenáno již v roce 1937 v publikaci sestavené Albertem Pražákem k 70. narozeninám českého redaktora a překladatele Jindřicha Vodáka,[2] přičemž byl použit (v kladném citovém zabarvení) pro označení stoupenectví Masarykovy filozofie.[3]

Další použití bylo zaznamenáno v monografii Naše dělnické hnutí v minulosti (1947) historika a člena Československé sociální demokracie Miloslava Volfa, který tento termín použil pro označení části ideologie, na níž stavěla předmnichovská ČSR v kontrastu vůči nacionalisticky orientované Straně národní jednoty vzniklé v pomnichovské ČSR (22. listopadu 1938) v čele s Rudolfem Beranem.[4]

Komunistický propagandistický pojem editovat

Masarykismus jako propagandistický pojem byl komunistickým režimem v ČSR zaveden v 50. letech 20. století, [5] [6] přičemž podle Kartotéky novočeského lexikálního archivu první zmínka pochází z roku 1951, kdy byl označen za „režim M(asaryka), [který je] na stejné třídní základně jako ostatní myšlenkové systémy buržoazie.“[7]

V oficiální politické literatuře byl definován jako: „ideový zdroj oportunismu, sociáldemokratismu a maloburžoazního nacionalismu, který je nástrojem krajní pravice a protisocialistických sil“.[5] Slovník slovenského jazyka z roku 1960 ho charakterizoval jako: „reakční politický směr T. G. Masaryka.“[8] Politický slovník z roku 1986 (období normalizace v ČSSR) uvádí obdobnou definici jako politická literatura 50. let: „ideologie a politika části vládnoucích buržoazních kruhů (tzv. Hrad) v předmnichovské Československé republice. [...] Masarykismus se snažil rafinovaně vykonstruovanou propagandou o buržoazní demokracii a humanismu zastírat vykořisťovatelský charakter předmnichovské republiky, upevnit panství kapitalismu v Československu. Na ideologii masarykismu byl postaven program některých takzvaných socialistických stran v předmnichovské Československé republice, zejména bývalé Československé strany národně socialistické.“[9][10]

Reference editovat

V tomto článku byl použit překlad textu z článku Masarykizmus na slovenské Wikipedii.

 1. Slovník cudzích slov (akademický). 2.. vyd. Bratislava: Slovenské pedagogické nakladateľstvo, 2005. Dostupné online. ISBN 8010003816. Heslo masarykizmus. 
 2. kartotéční lístek "masarykismus" (Kartotéka novočeského lexikálního archivu)
 3. PRAŽÁK, Albert. Jindřich Vodák : Pocta k jeho sedmdesátinám. Praha: Melantrich, 1937. Dostupné online. S. 89. 
 4. VOLF, Miloslav. Naše dělnické hnutí v minulosti. Praha: Práce, 1947. S. 267. . Zdroj: kartotéční lístek "masarykismus" (Kartotéka novočeského lexikálního archivu)
 5. a b KOPŘIVA, Milan. Po stopách Tomáše Garrigue Masaryka : (o ničení památky na osobnost a dílo TGM v době národního temna od r. 1948 do roku 1988). [s.l.]: [s.n.], 1988. S. 9.  (samizdat). Zdroj: VLČ, Dominik. Masarykův kult politického vůdce a jeho vývoj související s nástupem komunistického režimu v Československu. Vrchoslavice, 2012. Diplomová práce. Masarykova univerzita. . s. 50. Dostupné online.
 6. JIČÍNSKÝ, Zdeněk. K politické ideologii buržoazní ČSR. [Praha]: Státní nakladatelství politické literatury, 1965. Dostupné online. S. 5. . "Masarykismus je pojem politický, který se vytvořil v marxistické propagandě v období lidové demokracie k označení vedoucího politickoideologického směru buržoazní ČSR spjatého s Masarykem jako jeho hlavním představitelem."
 7. kartotéční lístek "masarykismus" (Kartotéka novočeského lexikálního archivu)
 8. PECIAR, Štefan. Slovník slovenského jazyka. Svazek 2. (L – O). Bratislava: Vydavateľstvo SAV, 1960. Dostupné online. Heslo masarykizmus. 
 9. ŠOLC, Miroslav. ABC, stručný politický slovník. Praha: Svoboda, 1986. Dostupné online. Heslo masarykizmus, s. 163. 
 10. ŠANTRŮČEK, Vratislav Bohumil: "Klofáč a Masaryk, Praha 1938

Literatura editovat

 • ŠOLLE, Zdeněk: "Vliv masarykismu na české dělnické hnutí koncem minulého století", "Nová mysl", 1956, č. 3, str. 286 a d.