Otevřít hlavní menu

Marocká krize

rozcestník

Marocká krize odkazuje na dvě související události:

  • První marocká krize, též zvána Tangerskou krizí, byla způsobena návštěvou císaře Viléma II. v Tangeru, kterou zahájil 31. března 1905. Pronesl řeč, ve které vyzvedl marockou nezávislost, zpochybnil francouzský mandát a pokusil se vrazit klín mezi Francii a Velkou Británii, jež spolu v roce 1904 uzavřely Srdečnou dohodu.
  • Druhá marocká krize, nazývána také Agadirská krize či skok Panthera do Agádíru, byla vyvolána požadavkem Německa na kompenzaci ztrát způsobených první marockou krizí. Připlutí německého dělového člunu Panther do Agádíru 1. července 1911 pod záminkou ochrany německých obchodních zájmů mělo za následek řadu mezinárodněpolitických změn (včetně teritoriálních).