Manifest české moderny

Manifest Česká moderna vyšel roku 1895 v časopise Rozhledy. Byly v něm formulovány představy a požadavky nové generace umělců. Autoři, kteří ho podepsali, prosazovali individualismus v literatuře a požadovali právo na osobité pojetí tvorby. Mimo jiné mezi ně patřili F. X. Šalda, František Václav Krejčí (samotní autoři větší části textu manifestu), Antonín Sova, Otokar Březina, Josef Svatopluk Machar, Vilém MrštíkJosef Karel Šlejhar.

Vydání manifestu předcházely tzv. spory o Hálka, vyvolané Macharovým článkem v Naší době z 20. října 1894 – Hálka označil za básníka druhořadého, naopak vyzdvihnul přínos díla Jana Nerudy. Machar byl v tisku posléze vystaven řadě útoků, a tak se zrodila myšlenka ohledně semknutí mladých autorů ke společné aktivitě vůči politickému žurnalismu a vůči zastáncům dosavadního rázu literatury. O vydání jakéhosi "prohlášení mladých" začal vážně uvažovat už v lednu 1895. Teze k manifestu však datujeme až říjnem, ty byly doplněny vesměs Šaldou, avšak není bezpečně jasné, které pasáže připisovat komu.

Mladá generace spisovatelů byla bez jednotného uměleckého programu, jednotícím prvkem byl rozchod s vládnoucí politikou, nonkonformismus, polemika s představiteli politiky. Lišili se od předchozí generace, navazovali na HavlíčkaNerudu.

Pro svou vnitřní různorodost měla skupina jen krátké trvání a záhy se rozpadla.

Literatura editovat

  • Merhaut, L., Cesty polemiky. Význam a proměny žánru polemiky v české literatuře na přelomu 19. a 20. století. Praha: Univerzita Karlova, Filozofická fakulta, 2021. ISBN 978-80-7671-020-7 (print), ISBN 978-80-7671-021-4 (online)
  • Pešat, Z., Jak vznikl Manifest České moderny. In: Urban, Otto M. - Merhaut, Luboš. Moderní revue 1894-1925. Praha: Torst, 1995 396 s., ISBN 80-85639-63-7

Externí odkazy editovat