Magdeburské právo

Magdeburské právo (německy Das Magdeburger Recht)[1] označovalo typ městského práva vycházející z městského práva Magdeburgu, které mělo značný vliv na městské právo v severovýchodním Německu, Slezsku, Polsku, v severní části Čech a Moravy, Litvě, Bělorusku, Uhersku a na Ukrajině.[2] Magdeburské městské právo vycházelo ze Saského zrcadla.[3] První doložená písemná zmínka se vztahuje k listině magdeburského arcibiskupa Wichmanna ze Seeburgu z roku 1188.[4]

Památník magdeburského práva v Kyjevě

V českých zemích představovalo magdeburské právo (severoněmecké) spolu s právem norimberským (jihoněmeckým) dominantní typ městského práva. Od 13. až do 17. století byl pro města magdeburského okruhu nejvyšší autoritou právě magdeburský městský soud – možnost odvolávat se do zahraničí budila nelibost, např. města pod českou korunou měla možnost odvolání od 14. století zakázanou (nejvyššími autoritami pak zůstaly Litoměřice pro česká a Olomouc pro moravská města[5]). Jednotnost městského práva v příslušném obvodu se vztahovala na královská města stejně jako na poddanská města bez rozdílu.

Odkazy editovat

Reference editovat

  1. RIESS, Martin. Denkmal geplant: Magdeburger Recht auf 13 Säulen [online]. www.volksstimme.de, 2015-09-17 [cit. 2016-05-22]. Dostupné online. 
  2. LÜCK, Heiner; PUHLE, Matthias; RANFT, Andreas. Grundlagen für ein neues Europa: das Magdeburger und Lübecker Recht in Spätmittelalter und Früher Neuzeit. [s.l.]: Böhlau Verlag Köln Weimar 332 s. Dostupné online. ISBN 9783412128067. (německy) 
  3. PÖTSCHKE, Dieter; LINGELBACH, Gerhard; BERND, Feicke. Das Burger Landrecht und sein rechtshistorisches Umfeld: Zur Geschichte der Landrechte und ihrer Symbolik im Mittelalter von Rügen bis Niederösterreich. [s.l.]: Lukas Verlag 257 s. Dostupné online. ISBN 9783867321853. (německy) 
  4. SCHMIDT-RECLA, Adrian. Kalte oder warme Hand?: Verfügungen von Todes wegen im mittelalterlichen Referenzrechtsquellen. [s.l.]: Böhlau Verlag Köln Weimar 792 s. Dostupné online. ISBN 9783412207359. (německy) 
  5. ŽEMLIČKA, Josef. Království v pohybu. Praha: Nakladatelství Lidové noviny, 2014. 672 s. (Česká historie). ISBN 978-80-7422-333-4. S. 234. 

Literatura editovat

Související články editovat

Externí odkazy editovat