Lomnické pinky jsou území poznamenané historickou důlní činností. Nacházejí se 2 km severně od Sokolova a je to oblast plánované těžby, takže předpolí lomu Jiří. Lokalita je přesně mezi Sokolovem, Svatavou a Lomnicí, je poddolovaná a plná pinek neboli propadů po hlubinné těžbě, které jsou zaplavené a spojené do rozmanitých tvarů. Tvář krajiny byla vytvořena v 19. století. Rozloha je necelých 6 km2 a v rámci těžby se území zmenšuje a hrozí mu úplný zánik. Je zde víc než 50 druhů dřevin.

Pohled na Lomnické pinky a lom Jiří (2009)

Fauna editovat

Lomnické pinky jsou hnízdištěm mnoha druhů ptáků. Hojný výskyt motýlů v počtech více než 350 druhů.

Budoucnost editovat

Podle plánů těžařské společnosti (Sokolovská uhelná a.s.) zde bude lom do roku 2035 a potom zrekultivované jezero. V současnosti[kdy?] postupuje lom rychlostí 100 metrů ročně a probíhá postupné vypouštění pinek a pokusy o přesun obojživelníků na náhradní lokalitu (Velká podkrušnohorská výsypka).

Hmyz editovat

  • chrostík
  • potápník
  • buchanka

Seznam vyskytujících se ohrožených živočichů editovat

Seznam vyskytujících se ohrožených rostlin editovat

Externí odkazy editovat