Litostratigrafie

obor geologie

Litostratigrafie je geologický vědní obor, který je podoborem stratigrafie a zabývá se popisem a systematickým tříděním posloupností hornin na základě jejich litologie (zejména popisu vnějšího vzhledu hornin) a jejich stratigrafických vztahů.[1] Jedná se zejména o jejich relativní stratigrafickou pozici vůči okolním horninovým celkům. Tyto vztahy lze určit pomocí geometrických a fyzikálních okolností, jež udávají, které vrstvy či tělesa hornin jsou starší, a které mladší. Následně lze horniny kategorizovat do systému litostratigrafických jednotek, jako členy, souvrství, skupiny a podobně.[2] Členění na litostratigrafické jednotky má význam při geologickém mapování, kdy může pomoci jak ke zjednodušení chápání geologické stavby území, tak při porovnávání horninových sekvencí ve větších oblastech nebo v různých částech světa. Litostratigrafie je základní metodou stratigrafie.

Geologické vrstvy v Quebrada de Cafayate v argentinské provincii Salta

Litostratigrafie se opírá o základní poznatky geologie, petrologie a stratigrafie. Paleontologické nálezy pro ni mají význam, jen pokud slouží jako indikátory sedimentačního prostředí nebo jako horninotvorné fosilie[1] (jež tvoří např. lumachely neboli sedimentární horniny vytvořené z úlomků či celých schránek rozličných bezobratlých živočichů, obvykle mlžů[3]).

Reference Editovat

V tomto článku byl použit překlad textu z článku Litostratigrafia na slovenské Wikipedii.

  1. a b Michalík, J. a kolektív, 2007: Stratigrafická príručka. Veda, Bratislava, 168 s.
  2. Nichols, G., 2009, Sedimentology and stratigraphy. Wiley-Blackwell, Chichester, 419 s.
  3. www.geology.cz