Listen

metamorfovaný list, z jehož úžlabí vyrůstají květy nebo větve květenství
(přesměrováno z Listenec)
Další významy jsou uvedeny na stránce Listen (rozcestník).

Listen (bractea) je metamorfovaný (přeměněný) list, z jehož úžlabí vyrůstají květy nebo větve květenství. Často se významně liší od podoby, kterou mají běžné fotosyntetizující listy daného rostlinného druhu. Listeny se nevyskytují u každého rostlinného druhu.

Na tomto obrázku lípy si můžete povšimnout listenů, což jsou dlouhé světlé lístky, které se zde přidružují ke každému květu (plodu)

Na následujících obrázcích „Vánoční hvězdy“ neboli Poinsettie (pryšec nádherný, Euphorbia pulcherrima) je vidět, že to, co zdáli působí jako mohutné červené okvětní plátky květů nebo jazykovité květy v květenství, jsou ve skutečnosti přeměněné listy, listeny.

Detail květů mezi zabarvenými listeny Euphorbia pulcherrima

Listenec editovat

Listenec čili brakteola (lat. bracteola) je drobný listen na stopce, zpravidla párový (např. u violky).

Odkazy editovat

Literatura editovat

  • Reisenauer, Roman, ed. et al.: Co je co? (1): příručka pro každý den. 2., přeprac. a dopl. vyd. Praha: Pressfoto - vydavatelství ČTK, 1982–1984.
  • Filipec, J., Daneš, F., Machač, J., Mejstřík, V., et al.: Slovník spisovné češtiny pro školu a veřejnost: s Dodatkem Ministerstva školství, mládeže a tělovýchovy České republiky. Vyd. 2., opr. a dopl. Praha: Academia, 1994. 647 s. ISBN 80-200-0493-9.

Související články editovat

Externí odkazy editovat