Leptin je protein tvořený v tukových buňkách (adipocytech) v tukové tkáni. Patří mezi tzv. adipokiny – takto se souhrnně nazývají látky, které jsou tvořeny tukovými buňkami. Leptin je prvním objeveným adipokinem, stalo se tak v roce 1994.

Struktura leptinu

Struktura editovat

Leptin je bílkovina o velikosti 167 aminokyselin, jeho terciární strukturu tvoří čtyři antiparalelní alfa-helixy, které jsou spojeny dvěma dlouhými a jedním krátkým spojem. Jako každý protein je i leptin kódován v DNA - gen pro leptin je lokalizován na sedmém chromozomu, v pozici 7q31.3.

Místa exprese editovat

Leptin je tvořen nejen v bílé tukové tkáni, ale i na jiných místech organismu. Jsou jimi např. hnědá tuková tkáň, placenta, oocyty, buňky granulózy preovulačního folikulu, epitel prsní žlázy, žaludeční sliznice, hypotalamus, hypofýza či kosterní svaly.

Mechanismus účinku editovat

Aby leptin mohl působit, tj. zprostředkovávat své fyziologické funkce, je zapotřebí jeho navázání na receptor, tzv. Ob-receptor. V organismu existuje 6 izoforem receptoru pro leptin, Ob-Ra, Ob-Rb, Ob-Rc, Ob-Rd, Ob-Re a Ob-Rf. Ale pouze forma Ob-Rb obsahuje intracelulární strukturu nutnou pro aktivaci buněčných signálů. Tato izoforma se vyskytuje v hypotalamu a endometriu, ostatní izoformy se podílejí na transportu leptinu v organismu.

Funkce leptinu editovat

Leptin plní v organismu početné funkce. Jeho hlavním úkolem je adaptace organismu na hladovění. Podílí se na udržování energetické homeostázy, omezuje příjem potravy a zvyšuje energetický výdej, signalizuje množství tuku v organismu a nutriční zásoby, přímo inhibuje koncentraci intracelulárních lipidů, zvyšuje vychytávání glukózy a jaterní glukoneogenezi. Hraje úlohu v reprodukci, regulaci nástupu puberty (je esenciální molekulou pro vyzrávání pohlavní osy) a při poruchách příjmu potravy. Podílí se také na regulaci kardiovaskulárních (aktivace sympatiku, zvyšování krevního tlaku, indukce angiogeneze) a imunitních funkcí, na řízení ontogeneze. Leptin nepřímo působí také na kostní metabolismus, jehož velikost závisí na nutričním stavu organismu a nástupu menstruace. Nízké koncentrace leptinu, a tudíž i nevyhovující nutriční stav či pozdní menarche, jsou rizikovým faktorem pro pozdější rozvoj osteoporózy.

Hladiny leptinu editovat

Plazmatické hladiny leptinu korelují se zásobami tuku v organismu. Tyto hladiny jsou všeobecně vyšší u žen než u mužů, a to bez ohledu na tělesnou hmotnost, objem tuku či stáří. Leptin je přítomen pouze v malém množství u pacientů trpících poruchami příjmu potravy (anorexie, bulimie). Všeobecně vysoké koncentrace nacházíme u pacientů s obezitou, která je považována za stav leptinové rezistence. Vysoké hladiny leptinu jsou spojené také s přítomností syndromu polycystických ovárií. Plazmatické hladiny leptinu vykazují cirkadiánní rytmy, hodnoty leptinu jsou nejvyšší kolem půlnoci a v časných ranních hodinách. V únoru 2012 vyšel v časopise Nature článek citující rostoucí důkazy toho, že látkou potlačující leptin může být cukr, konkrétně fruktóza, masivně zastoupená v potravinářském průmyslu.[1]

Odkazy editovat

Reference editovat

Literatura editovat

  • Ambati S., Kim H. K., Yang J. Y. Effects of leptin on apoptosis and adipogenesis in 3T3-L1 adipocytes. Biochemical pharmacology , 2007, 73: 378 – 384.
  • Frühbeck G. Intracellular signalling pathway activated by leptin. Biochem. J., 2006, 393: 7–20.
  • Carmina E., Chu M. C., Moran C. et al. Subcutaneous and omental fat expression of adiponectin and leptin in women with polycystic ovary syndrome. Fertility and sterility, 2007. v tisku.
  • Moschos S.., Chan J. L.., Mantzoros C. S. Leptin and reproduction: a rewiew. Fertility and sterility, 2002, 77: 433-444.
  • Cornish J., Callon K., Watson M. et al. Resistin, an adipocytokine, stimulates osteoblast and osteoclast proliferation. Bone, 2006, 38: S9.

Externí odkazy editovat