Laméovy koeficienty (mechanika)

Udávají velikost vektorů ortogonální báze
Tento článek je o koeficientech popisujících elastické deformace. O koeficientech křivočarých souřadnic pojednává článek Laméovy koeficienty (křivočaré souřadnice).

Laméovy koeficienty jsou fyzikální veličiny, používané k popisu elastických vlastností izotropního pružného prostředí. Název nesou po francouzském matematikovi a fyzikovi Gabrieli Laméovi.

Obvykle se značí a .

Jednotku a rozměr mají stejný, jako moduly pružnosti, tedy pascal (Pa nebo N/m², rozměr m−1·kg·s−2). Vyplývá to z následujících vztahů, vyjadřujících jejich závislost na Youngovu modulu pružnosti a na (bezrozměrném) Poissonově čísle :

,
.

Hookův zákon pro izotropní prostředí lze pomocí Laméových koeficientů zapsat ve tvaru:

,

kde je tenzor mechanického napětí a tenzor malých deformací.

Externí odkazyEditovat