LR nomogram

druh nomogramu

Věrohodnostní poměr (Likelihood Ratios = LR) je základní ukazatel šance onemocnění jedince. Šance se dá vypočítat v ordinaci bez použití kalkulátoru.

Šance = pravděpodobnost / (1-pravděpodobnost)

Sekundární šance =  šance onemocnění po výsledku testu = LR* primární šance

Pozitivní LR (PLR) odhaduje šanci, jakou máme při pozitivním výsledku testu, že jsme nemocní.

Negativní LR (NLR) odhaduje šanci, jakou máme při negativním výsledku testu, že jsme přesto nemocní.

Bayesův teorém

LR nomogram je pravděpodobnostní nomogram používaný v oboru bayesianova epidemiologie neboli subjektivní epidemiologie. Jejím úkolem je posoudit pravdivost testů u jedince respektive správnost diagnózy. Je to jednoduchá pomůcka použitelná i v ordinacích lékařů. Pravděpodobnost lze určit jen pomocí pravítka a kalkulačky na základě laboratorního testu plus vytištěné pomůcky.

 • LR (likelihood ration) věrohodnostní poměr se vypočítá ze senzitivity a specificity testu.
 • LR+ udává šanci, že je pozitivní výsledek testu skutečně pravdivý
  • LR+ = Sn/ (1-Sp)
 • LR- udává šanci, že je negativní výsledek testu skutečně pravdivý
  • LR- = (1-Sn)/Sp

Kombinací validity laboratorního testu plus pravděpodobnostní rovnice dle Bayesova teorému lze vypočítat pravděpodobnost nemoci.

Při řadě testů u jedince platí:

Šance před testem (P) * LR1*LR2*…. *LRn =  šance po „n“ testech

PostupEditovat

Před prvním testem musíme znát obecný údaj o pravděpodobnosti nemoci (například prevalence nemoci v populaci). Té se říká pravděpodobnost onemocnění před testem (prior probability). Poté provedeme laboratorní test s dichotomózním výsledkem (pozitivní nebo negativní).

 • Pokud vyjde laboratornítest pozitivně, ukáže nám LR nomogram pravděpodobnost po testu, že jsme nemocní.
 • Pokud vyjde laboratorní test negativně, ukáže nám LR nomogram pravděpodobnost, se kterou jsme přesto nemocní.

Při dalším testu už za primární pravděpodobnost neslouží obecný údaj (prevalence), ale výsledek LR nomogramu. Každý další test zpřesňuje odhad.
Pro lékaře se vydávají závazné standardy, ty popisují testy, kterými musí různí specialisté pacienta podrobit, aby byla konečná diagnóza pravdivá na téměř 100%.

Existují kalkulátory, které pravděpodobnost výsledku testu vyčíslí, graficky zobrazí a to včetně směrodatné odchylky a interval spolehlivosti (epidemiologie) (rozmezí, ve kterém naše výsledky platí).

Praktičtí lékaři stanoví většinu diagnóz na základě klinického vyšetření, nejsou to epidemiologové. Zpřesňování diagnostiky se provádí jen někdy u některých nemocí. Epidemiologové jsou jediní, kdo od počátku udávají výsledky ve stochastické podobě, to znamená, že výsledek má tři údaje: průměr, směrodatnou odchylku a interval spolehlivosti (epidemiologie) neboli confidence interval (procento populace, pro kterou zjištěný výsledek platí).


PříkladEditovat

 
LR nomogram

Máme vzorek 100 jedinců, z nichž 20 je nemocných. Senzitivita testu je 60%, specificita 98,8%.

Vyjde nám LR nomogram zobrazený napravo. Výsledek: LR+= 48 ; LR-= 0,41.

 • Při pozitivním výsledku testu (modrá čára) máme šanci být nemocní s pravděpodobností 92%, pro confidence interval 95% je rozmezí 62-99 %.
 • Při negativním výsledku testu (červená čára) máme pořád šanci být nemocní s pravděpodobností 9% pro confidence interval 95% je rozmezí 6-15 %.[p 1]

Praktický lékař řekne, že pozitivní výsledek testu znamená, že pacient je nemocný. Pouze pokud má pochyby, může poslat pacienta ke specialistovi. Díky bayesianově epidemiologii se zavedené postupy mění, u mnoha diagnóz má praktik za povinnost předat pacienta specialistům k dalšímu testování.

OdkazyEditovat

PoznámkyEditovat

 1. Směrodatná odchylka od průměru se nepočítá školní matematikou, ale matematickým modelingem, proto není plusová a minusová hodnota stejná.

Související článkyEditovat

Externí odkazyEditovat