Léze (latinsky: laesio) znamená poranění, poškození, případně i urážku.

LékařstvíEditovat

V lékařství znamená léze poranění (trauma) či poškození tkáně nebo orgánu, pokud pochází z vnější příčiny, například z úrazu. Někdy se jako léze označují i různé formy kožních onemocnění jako puchýře, vředy a podobně. Ve starověkém lékařství se hovořilo i o functio laesa, poškození nějaké funkce.

PrávoEditovat

V právu znamená laesio poškození, například při velmi nevýhodné koupi nemovité věci (viz laesio enormis). Dříve se užíval pojem laesio majestatis, urážka majestátu. I dnes se někdy užívá jako metafora nebo ironicky.

ReferenceEditovat

V tomto článku byly použity překlady textů z článků Lesion na anglické Wikipedii a Läsion na německé Wikipedii.