Kyvný prut, dříve také nazývaný podporový prut[1] je prut, který je na koncích opatřen klouby umožňujícími volné pootáčení. Jde o pojem z mechaniky, využíván je zejména v oboru statiky stavebních konstrukcí jako jeden z typů vazby. Nejčastěji jde o idealizaci představující přímou, dokonale tuhou nehmotnou tyč, s klouby s nulovým třením na obou koncích.[2] Kyvným prutem lze označit i část reálné konstrukce, například ocelovou podpěru opatřenou kloubovými čepy.

Kyvný prut je typem vazby, která odebírá připojenému hmotnému bodu jeden stupeň volnosti, a to pohyb ve směru osy kyvného prutu. Váže pohyb hmotného bodu na kulovou plochu se středem v pevné podpoře a poloměrem odpovídajícím délce kyvného prutu. Pokud je uvažován dvojrozměrný prostor, rovina, váže jeho pohyb na odpovídající kružnici. Je tedy ekvivalentní vazbou s posuvným uložením na speciální křivce, v tomto případě kružnici.[3] Pohybu hmotného bodu ve směru osy kyvného prutu brání reakce působící v této ose.[2]

Reference editovat

  1. Anton Turecký, Stavebná mechanika I.diel, Slovenské vydavatelstvo technickej literatúry, n.p., Bratislava 1959, str. 54
  2. a b Jaroslav Kadlčák, Jiří Kytýr, Statika stavebních konstrukcí I., VUTIUM, Brno 1998, str. 122
  3. Jaroslav Kadlčák, Jiří Kytýr, Statika stavebních konstrukcí I., VUTIUM, Brno 1998, str. 125