Mechanická vazba

Mechanická vazba - Pokud je pohyb tělesa (či jeho zvláštního případu hmotného bodu) nějak omezen mluvíme u něj o existenci vazeb. Charakter vazeb může být rozmanitý. Vazby odebírají tělesu stupně volnosti. Volné těleso nebo volný bod v prostoru má 6 stupňů volnosti (3 posunutí ve směru os souřadného systému a 3 otáčení kolem těchto os). Z pohledu vazeb lze dělit tělesa na volná a vázaná.

Matematické vyjádřeníEditovat

Vazby dělíme na dva druhy:

  1. ty mající   nazýváme oboustranné nebo také udržující
  2. a ty mající   nazýváme jednostranné nebo také neudržující

Oboustranná vazbaEditovat

Oboustrannou vazbu můžeme vyjádřit rovnicí: