Mechanická vazba

Mechanická vazba Pokud je pohyb hmotného bodu nějak omezen mluvíme u něj o existenci vazeb. Charakter vazeb může být rozmanitý. Vazby hmotnému bodu či tuhému tělesu odebírají stupně volnosti.

Matematické vyjádřeníEditovat

Vazby dělíme na dva druhy:

  1. ty mající   nazýváme oboustranné nebo také udržující
  2. a ty mající   nazýváme jednostranné nebo také neudržující

Oboustranná vazbaEditovat

Oboustrannou vazbu můžeme vyjádřit rovnicí: