Otevřít hlavní menu

Jako kyselina kumarová (sumární vzorec C9H8O3, molární hmotnost 164,16 g/mol) se označují tři izomery monohydroxyskořicové kyseliny: