Kvadrika

algebraická plocha druhého stupně
Možná hledáte: Kvadriga.

Kvadrika neboli kvadratická plocha je algebraická plocha 2. stupně.

V lineární soustavě souřadnic ji lze vyjádřit pomocí rovnice 2. stupně.

V užším smyslu slova se kvadrikou rozumí kvadratická plocha v trojrozměrném (často euklidovském) prostoru.

Euklidovská klasifikace kvadrik v trojrozměrném euklidovském prostoruEditovat

Regulární reálné kvadriky
    Elipsoid    
    Rotační elipsoid     
    Kulová plocha    
    Eliptický paraboloid    
    Rotační paraboloid    
    Hyperbolický paraboloid    
    Jednodílný hyperboloid    
    Dvojdílný hyperboloid    
Singulární kvadriky
    Kuželová plocha    
    Rotační kuželová plocha    
    Eliptická válcová plocha    
    Rotační válcová plocha    
    Hyperbolická válcová plocha    
    Parabolická válcová plocha    

Související článkyEditovat