Kružnice připsaná

Kružnice připsaná trojúhelníku se dotýká jedné jeho strany a přímek, na nichž leží dvě zbývající strany trojúhelníku. Každý trojúhelník má tři kružnice připsané.

Kružnice připsané a Nagelův bod

VlastnostiEditovat

 • Střed kružnice připsané leží na ose vnitřního úhlu, ležícího proti straně, které se kružnice připsaná dotýká.
 • Střed kružnice připsané leží na průsečíku os dvou vedlejších úhlů, ležících při straně, které se kružnice připsaná dotýká.
 • Poloměr kružnice připsané je kolmá vzdálenost středu od jedné strany trojúhelníka.
 • Všechny tři kružnice připsané mají vnější dotyk s kružnicí devíti bodů.
 • Spojnice dotykových bodů kružnic připsaných a protějších vrcholů trojúhelníka se protínají v jednom bodě, který se nazývá Nagelův bod. Nagelův bod vždy leží uvnitř trojúhelníka.

Popis obrázkuEditovat

Kružnice připsané a Nagelův bod:

 • ΔABC
 • a, b, c – strany
 • oa, ob, oc – osy úhlů
 • va, vb, vc – osy vedlejších úhlů
 • Pa, Pb, Pc – průsečíky os úhlů a vedlejších úhlů, středy kružnic připsaných
 • pa, pb, pc – kružnice připsané
 • ka, kb, kc – kolmice ze středů kružnic připsaných na strany
 • Ka, Kb, Kc – dotykové body
 • AKa, BKb, CKc – spojnice dotykových bodů s protějšími vrcholy
 • N – průsečík spojnic, Nagelův bod

Související článkyEditovat

LiteraturaEditovat

 • ŠVRČEK, Jaroslav; VANŽURA, Jiří. Geometrie trojúhelníka. Praha: Nakladatelství technické literatury, 1988.