Kreoloid (anglicky creoloid nebo semi-creole, německy Halbkreolisch či Halbkreol) je jazyk, který má rysy kreolštiny, ale nevznikl z pidžinu. Typickým představitelem jsou Singlish[1] (singapurská angličtina) a afrikánština[2], jež vznikla restrukturalizací nizozemštiny.

Někteří jazykovědci tvrdí, že románské jazyky vznikly (semi)kreolizací latiny. Jako další příklad se uvádí střední angličtina, restrukturalizovaná pod vlivem normanštiny.

Typickými vlastnostmi semikreolských jazyků jsou:

  • absence gramatického rodu (alespoň u substantiv),
  • absence pádu,
  • redukovaná konjugace,
  • využití prefixů a/nebo sufixů pro vyjádření slovesného času a způsobu,
  • slovosled SVO.

Semikreolské jazyky mohou mít formu kontinua, tj. může existovat několik variant jazyka od basilektu (původní substrát) přes mesolekt až po akrolekt (superstrát).

ReferenceEditovat

  1. Platt, John: The Singapore English speech Continuum and its basilect "Singlish" as a "creoloid". In: Anthropological Linguistics 17/7:363-7
  2. http://assets.cambridge.org