Korzáři (Středozem)

Korzáři byli ve fiktivním světě J. R. R. Tolkiena lidé z frakcí a států námořníků, žoldáků, vojáků a pirátů, které osidlovali pobřeží regionů, podnikaly nájezdy na pobřeží mnoha zemí a napadaly obchodní trasy a lodě na moři. Korzáři bojovali sami za sebe, útočili na lodě a pobřeží podle vlastních potřeb nebo podle potřeb zemí, které je najaly pro akce proti jejich nepřátelům. Korzáři se skládali z různých frakcí Východňanů, Haradských, Černých Númenorejců a Temných Dúnadanů, a jejich flotily drancovaly pobřeží Středozemě, Haradu, Rhûnu, a ostatních kontinentů Ardy. Nejznámější frakcí korzárů byli Korzáři z Umbaru, kteří drancovali pobřeží Gondoru a dokonce se zapojili do válek proti jižním Dúnadanům.

Korzáři
Corsairs (en)
 Černí Númenorejci
 Rhûn
 Harad
1448 T. v.–???? T. v. Černí Númenorejci 
Rhûn 
Harad 
Geografie
Přístav Korzárů, Umbar, Rhunaer, i-Nazrakhû a Theryn Aer
Obyvatelstvo
Národnostní složení
Černí Númenorejci, Númenorejci, Korzáři z Umbaru, Temní Dúnadani, Castamirovi stoupenci, Chanďané, Haradští, Banadûnaim, Východňané, a jiné národy Ardy
adûnajština, Hildorština, Haradština, a jiné místní jazyky
Melkorismus, Eruismus (nečistý Íluvatarismus), Kult Isthry, uctívání předků, Kâthasaptha, Izindubethismus, Kôlirismus
Státní útvar
Diktatura, Stratokracie, systém Duumvirátu
Umbar, Girt, Ûrd, Haragaer, Narner, Harad a Rhûn
Castar, florint,
Vznik
2300 D. v. – Vznik Umbarských korzárů
Zánik
neznámý
Státní útvary a území
Předcházející
Černí Númenorejci Černí Númenorejci
Rhûn Rhûn
Harad Harad
Následující
Černí Númenorejci Černí Númenorejci
Rhûn Rhûn
Harad Harad

Druhy korzárů editovat

Korzáři nebyli jednou velkou skupinou sužující všechna pobřeží. Ve skutečnosti existovalo mnoho států a frakcí korzárů v Haradu, Rhûnu a jiných regionech. Jejich přístavy a kolonie byly útočištěm dezertérů a kriminálníků a otroctví bylo na denním pořádku. Korzáři nejčastěji zotročovali primitivní národy z Haradu a východu, avšak mezi jejich otroky nechyběli ani Elfové nebo Gondorští Dúnadani. V Pánu prstenů a Silmarillionu byla popsána jedna z těchto frakcí - Korzáři z Umbaru, v expandovaném univerzu a rozšířených zdrojích se však zmiňují mnohé další. K těmto frakcím, ať už z expandovaných zdrojů nebo od Tolkiena samotného, patří:

Korzáři z Umbaru - Korzáři z řad Temných Dúnadanů. Po Občanské válce v Gondoru poražení Castamirovi stoupenci uprchli z Gondoru do Umbaru a ostatních jižních provincií Gondoru, které se odtrhly.

Po jejich vzniku se ihned spojili s Haradskými, Umbarskými a Černými Númenorejci proti Gondoru a spolupracovali s nimi během Haradských válek i dlouho po nich. V roce 1540 Gondorský král Aldamir byl během této války zabit. Angamait a Sangahyand, potomci stoupenců Castamira, vedli Umbarské korzáry na sever, kde zpustošili Pelargir a zabili krále Minardila, který se zde zrovna nacházel (rok 1634). V následujících letech Gondor utrpěl těžké ztráty na životech kvůli morové epidemii a korzáři opět zaútočili. Pustošili osady podél řeky Anduiny až po Lossarnach a gondorská pobřeží od ithilienu až po Anfalas, až nakonec král Telumehtar (později řečený Umbardacil) pomstil Minardilovu smrt, usmrtil mnoho Umbraských společně s některými z posledních potomků Castamira, vyhnal korzáry a znovu dobyl město Umbar (rok 1810). Umbar však dlouho pod Gondorskou kontrolou nevydržel a krátce poté ho s pomocí Haradských Černí Númenorejci dobyli zpět, po čemž se Umbarští korzáři vrátili a obnovili své pozice. Númenorejská krev byla v Umbraských korzárech velmi slabá, a tak to už nebyli lidé z řad Adûnaim (Númenorejců), ale Banadûnaim, neboli Polonúmenorejců.

Korzáři obnovili své útoky podél pobřeží Gondoru v době vlády správce Ciriona, a v roce 2746 byli korzáři zapojeni do konfliktu s knížectvím Dol Amrothu, kde byl zabit jeho patnáctý kníže. Korzáři poté dlouho připravovali velkou sílu, která se skládala ze tří velkolepých flotil. V roce 2758 flotily vypluly z Umbaru a Haradu a přepadly a přistály na gondorském pobřeží, na sever až k ústí Isenu. Cestou nahoru na Lefnui a Isen pomohli Dunlenďanům, kteří okupovali Rohan, ale před jarem roku 2759 správce Beregond přemohl tyto útočníky. V době vlády správce Ectheliona II. ho muž pod jeho službami známý jako Thorongil varoval, že korzáři z Umbaru staví novou flotilu ve svém přístavu, a která se stávala stále větším a větším nebezpečím pro Jižní léna. S malou flotilou podnikl Thorongil překvapivý útok, spálil velkou část jejich lodí a umsrtil Kapitána Umbaru. Během bitvy na Pelennorských polích flotila korzárů plenila Lebennin, když Aragorn zajal jejich lodě a vesloval je do Minas Tirith, aby prorazil obléhání města. Hrozba korzárů byla nakonec ukončena za vlády krále Elessara, když na počátku Čtvrtého věku uzavřeli Umbarští, Haradští a Černí Númenorejci mír s Gondorem, který byl nyní součástí tzv. Obnoveného království.

Korzáři z Rhûnu - Tito korzáři se nacházeli na východně, na území regionů Rhûnu, kde plenili Rhûnská pobřeží a proplouvali i podél řek do vnitrozemí, kde napadali místní kmeny žijící podél řek a bohatá města Východňanů i země Blízkého Rhûnu. Tito korzáři se dělili na několik skupin a mezi jejich nepřátele patřili Mořští Východňané a Říční Východňané.

Bílí korzáři - Bílí korzáři z Ban-Alkarháde byli volnou aliancí námořních nájezdníků, většinou z Azrukadaru nebo poloostrova Slonoviny, a částečně i Umbarských exulantů, kteří obtěžovali jih Haradu a jižní země ve Třetím věku. Měli vliv na pobřežní země a kolonie Ulmického pobřeží a byli schopni ovládnout velké části země Ulûmu-Lâi, kde dobyli mnoho pobřežních měst, zejména Whitesmile, kde brzy splynuli místním obyvatelstvem, z nichž mnozí byli potomky Korzárů Šarlatu.

Korzáři z Narneru - Korzáři z Narneru byli pirátské země z východních zemí, které kolonizovaly země Narneru, Ka'ish a V'Shrang a odsud podnikali nájezdy proti místním zemím a národům na východě. Pravděpodobně byli potomci nebo lidé z řad Banadûnaimů, kteří zde žili a měli na východě své kolonie.

Korzáři Belegaeru - Korzáři z Haradských pobřeží jižně od Umbaru. Jsou to míšenci Haradských a Númenorejců a často sloužili zemím Černých Númenorejců jako žoldnéři.

Korzáři Haragaeru - Existovali v Haragaeru, jižních a východních zemích nacházejících se kolem Vnitřního moře, na jejichž pobřežích měli své kolonie, z nichž podnikali své loupeživé výpravy nebo byli najímáni jako žoldnéři Černými Númenorejci a jinými zeměmi nacházejícími se v tomto regionu. Často byli v konfliktu s korzáry Theryn Aeru.

Utûmští korzáři - Korzáři ze severu, kteří obývali severní pobřeží Forodwaithu, Dor-Bendoru, Ûrdu a Helkearu, odkud podnikali útoky proti lidem na jihu. Nebyli moc vyspělí ani agresivní. Podnikali nájezdy během zimy a přes většinu roku se zabývali lovem zvěře.

Korzáři Theryn Aeru - Korzáři z řad Gondorských Renegátů, kteří dezertovali z Gondorské armády a utekli do Haradu. Zde se zorganizovali do frakcí a podnikali nájezdy podél pobřeží Haradu na východě a v jeho vnitrozemí. Jejich častým cílem byly Haradské země Siraynu a země Chandu, jejichž vnitrozemí napadali podél řek. Jejich hlavním městem byl přístav Theryn Aeru v regionu Né Tava.

Korzáři Šarlatu - Korzáři z řad Černých Númenorejců. Pocházeli z kolonie i-Nazrakhû a byli potomky vojáků Královských Númenorejců, který střežili a vládli pobřeží Girtu ve Druhém věku. Od roku 1044 T.v. podnikali své nájezdy na jižní země Haradu a vytvořili obchodní partnerství se zeměmi Černých Númenorejců, ke kterým chovali respekt. Měli vlastní kulturu i tradice a jejich kolonie se nacházely v jižním Haradu a na východě.

Odkazy editovat

Reference editovat


Související články editovat

Externí odkazy editovat