Korunní hradba

Korunní hradba (německy Kronwerk) je část pevnosti, konkrétně je to předsunutý pevnostní objekt, jehož úkolem bylo chránit předpolí nebo předmostí pevnosti. Korunní hradbu tvoří dva půlbastiony po stranách, s bastionem ve středu, vzájemně propojené kurtinami. Korunní hradba existuje i v podobě tzv. dvojité korunní hradby, která na rozdíl od korunní hradby obsahovala o jeden bastion víc.

Plán pevnosti Terezín 1790 - ve spodní části dobře patrná Malá pevnost

Na území ČR lze pozůstatky korunní hradby nalézt v pevnosti Josefov při příjezdu z Jaroměře. Josefovská korunní hradby měla chránit mosty přes řeky Labe a Metuji, pevnostní mlýn a věznici umístěné mezi uvedenými mosty. Oproti zmíněnému popisu se josefovská korunní hradba skládala ze dvou bastionů vzájemně spojených kurtinou, před níž byly ještě vysunuty kleště a ravelin. Součástí kurtiny byla Korunní brána. S břehem řeky byly oba bastiony spojeny kurtinami, jimiž těsně u řeky procházely poterny. V současnosti je zbořena Korunní brána, kurtina mezi bastiony, jeden bastion, druhý bastion z poloviny a nadzemní části kleští i ravelinu. Protože v Josefově nebylo možné zatopit prostor před korunní hradbou, byl zde vybudován poměrně složitý systém podzemních chodeb o celkové délce kolem 8 km.

Pro představu jak měla vypadat korunní hradba lze použít tzv. Malou pevnost v Terezíně. Tato stavba svým půdorysem připomíná dvojitou korunní hradbu doplněnou jedním ravelinem a dvojicí ravelinů s reduitem. Terezínská Malá pevnost se zachovala v téměř původním stavu (vyjma vnitřních úprav prováděných za druhé světové války).

LiteraturaEditovat

  • KUPKA, Vladimír, ČTVERÁK, Vladimír, DURDÍK, Tomáš, LUTOVSKÝ, Michal, STEHLÍK, Eduard. Pevnosti a opevnění v Čechách na Moravě a ve Slezsku. Praha: Libri, 2002. ISBN 80-7277-096-9. S. 555. 
  • ROMAŇÁK, Andrej. Pevnost Terezín. Dvůr Králové nad Labem: Ing. Jan ŠKODA - FORTprint, 1996. ISBN 80-901580-3-X. S. 101.