Konvektivní dostupná potenciální energie

Konvektivní dostupná potenciální energie nebo též CAPE (z anglického Convective Available Potential Energy)[1] je dostupná energie instability rovnající se celkovému množství práce, kterou vykoná adiabaticky ochlazovaná vzduchová částice při výstupu z hladiny volné konvekce do hladiny nulového vztlaku.[2] Udává se v m2·s−2 = J·kg−1 a je definována vztahem:

CAPE vyjádřená v aerologickém diagramu pro vzduchovou částici vystupující z bodu A. T je křivka teplotního zvrstvení, Tw křivka zvrstvení teploty rosného bodu, LCL je výstupná kondenzační hladina, LFC hladina volné konvekce, EL hladina nulového vztlaku, znázorněna je suchá adiabata – křivka adiabatického výstupu nenasycené vzduchové částice, a pseudoadiabata – křivka výstupu vzduchové částice poté, co dojde k jejím nasycení. CIN (convective inhibition) je pak energie, kterou musí daná vzduchová částice vynaložit, aby dosáhla hladiny volné konvekce.
,

kde HVK je výška hladiny volné konvekce, HNV je výška hladiny nulového vztlaku, B je vztlak, tíhové zrychlení, Tv,parcel virtuální teplota vzduchové částice a Tv,env virtuální teplota okolního vzduchu. Hodnotu CAPE lze vyčíst také z aerologického diagramu jako plochu mezi křivkou teplotního zvrstvení a křivkou virtuální teploty adiabatického výstupu vzduchové částice (která je nad kondenzační hladinou nasycená vodní parou).

Mechanismus a význam editovat

Konvektivní dostupná potenciální energie (CAPE) existuje v prostředí podmíněné instabilitytroposféře, ve kterém se vystupující vzduchová částice nad hladinou volné konvekce ocitá teplejší, a tedy lehčí, než je okolní prostředí, a proto může dále stoupat. Jakákoli hodnota CAPE větší než 0 J/kg značí instabilitu v atmosféře a tedy možnost vzniku konvektivních bouří a nebezpečných jevů s nimi spojených.

Reference editovat

V tomto článku byl použit překlad textu z článku Convective available potential energy na anglické Wikipedii.

  1. Česká meteorologická společnost. Elektronický meteorologický slovník výkladový a terminologický (eMS) [online]. Česká meteorologická společnost [cit. 2021-06-25]. Heslo CAPE. 
  2. DVOŘÁK, Petr. Počasí takřka populárně. Příbram: Svět křídel, 2008. 224 s. ISBN 978-80-86808-57-4. S. 61. 

Související články editovat