Konformní zobrazení

matematické zobrazení, které zachovává úhly

Konformní zobrazení je spojité zobrazení, které zachovává úhly.

pravoúhlá mřížka (nahoře) a její obraz pod konformní zobrazením ' f ' (dole)

Holomorfní anebo antiholomorfní funkce s nenulovou derivací na části komplexní roviny je konformní zobrazení. Komplexní funkce s nulovou derivací může, ale nemusí být konformní.

Konfomní zobrazení v komplexní rovině se dělí na konformní zobrazení I.druhu[zdroj?] které zachovává kromě úhlů i orientaci, a konformní zobrazení II.druhu[zdroj?] které mění orientaci na opačnou.

Příklady konformních zobrazení

editovat

Externí odkazy

editovat

matematický zápis