Koncesionářský poplatek

Koncesionářský poplatek (poplatek z přijímače) je poplatek, který v řadě zemí slouží k úplnému nebo částečnému financování televizního či rozhlasového vysílání (veřejnoprávních médií) a je vybírán za příjem televizního a rozhlasového signálu nebo za vlastnictví takového přijímače. Tím, že je financování odděleno od vlivu státního rozpočtu, je koncesionářský poplatek považován za garanci nezávislosti médií.[1]

Zdroj financování televizí v Evropě
Koncesionářské poplatky
 •      Pouze koncesionářské poplatky
 •      Koncesionářské poplatky a příjmy z reklamy
 •      Koncesionářské poplatky, příjmy z reklamy a státní dotace

Bez koncesionářských poplatků
 •      Státní dotace a příjmy z reklamy
 •      Pouze státní dotace
 •      Pouze komerční (soukromé) stanice
 •      Neznámé

V evropských státech se v roce 2016 pohybovala roční cena poplatků mezi 9 a 420 eury.[2] Cena v České republice odpovídala přibližně 80 eurům za rok. Reálnou hodnotu poplatku však ovlivňuje také parita kupní síly.

Česká republikaEditovat

V Česku je koncesionářský poplatek stanoven zákonem č. 348/2005 Sb., o rozhlasových a televizních poplatcích.[3] Fyzická osoba má v České republice povinnost platit měsíční paušální poplatek za možnost příjmu televizního a rozhlasového vysílání, podnikatel pak platí za každý přístroj použitý k podnikání zvlášť. Právnické osoby hradí poplatek za veškeré přijímače každé čtvrtletí. Pokud domácnost využívá i další místo k pobývání jako chatu či chalupu, částku odvede pouze jednou. Povinnost odvádět koncesionářský poplatek má i podnájemce využívající televizor nebo rádio. Z poplatků je financován provoz a rozvoj České televize a Českého rozhlasu, jako provozovatelů tzv. veřejné služby.

Od 1. ledna 2008[4] je v České republice stanovena měsíční výše televizních poplatků na 135 Kč (dříve 120 Kč) a rozhlasových poplatků na 45 Kč (dříve 37 Kč). Černý posluchač je v případě odhalení povinen kromě dlužných poplatků zaplatit také přirážku 5 000 Kč za nenahlášený rozhlasový přijímač a 10 000 Kč za televizor. Nehrazení poplatků je navíc trestným činem zkrácení daně, poplatku a podobné povinné platby podle § 240 trestního zákoníku.[5]

Od poplatků jsou osvobozeny:

 • osoby postižené oboustrannou hluchotou nebo slepotou,
 • osoby s nízkými příjmy (jejichž čistý příjem za uplynulé kalendářní čtvrtletí je nižší než 2,15 násobek životního minima),
 • cizinci, kterým nebylo na území České republiky uděleno povolení k trvalému nebo dlouhodobému pobytu,
 • osoby nevlastnící rozhlasový a televizní přijímač,
 • školy.

ReferenceEditovat

 1. Šéf rozhlasu chce navýšit koncesionářský poplatek, ředitel ČT je spíše proti. Aktuálně.cz [online]. Economia, 2018-10-09 [cit. 2019-05-29]. Dostupné online. 
 2. simao. Proč musíme platit 135 Kč za ČT? Její šéf si poplatky chválí: Dobrá cena. Blesk.cz [online]. 2018-03-16 [cit. 2019-05-29]. Dostupné online. 
 3. Zákon č. 348/2005 Sb., o rozhlasových a televizních poplatcích a o změně některých zákonů. In: Sbírka zákonů. 2005. Dostupné online. § 6. Ve znění pozdějších předpisů. Dostupné online.
 4. https://aplikace.mvcr.cz/sbirka-zakonu/ViewFile.aspx?type=c&id=4720
 5. Nejvyšší soud: Neplacení televizních a rozhlasových poplatků je trestným činem. Česká justice [online]. 2021-04-13 [cit. 2021-04-13]. Dostupné online. 

Externí odkazyEditovat